Tìm sim có số 6789 bạn hãy gõ 6789
Tìm sim có đầu 090 đuôi 8888 hãy gõ 090*8888
Tìm sim bắt đầu bằng 0914 đuôi bất kỳ, hãy gõ: 0914*
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 03111993 , nhập 03111993
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau
Sim PHong Thuy

Trang chủ » Sim số đẹp lục quý, ngũ quý, SDT Ngũ Quý

Số sim Giá tiền Phong Thủy Mạng di dộng Đặt mua
01283500000
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 48 : :||:|: Thủy Phong Tỉnh (井 jǐng)
81,000,000 00000 Mobifone đầu số 0128
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Mobifone Đặt mua
01633588888
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 57 : :||:|| Thuần Tốn (巽 xùn)
648,000,000 88888 Viettel đầu số 01633
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Viettel Đặt mua
01233988888
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 1 : |||||| Thuần Càn (乾 qián)
720,000,000 88888 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01249811111
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 46 : :||::: Địa Phong Thăng (升 shēng)
45,000,000 11111 Mobifone đầu số 0124
Mệnh kim 8.5/10
Mệnh mộc 9/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Mobifone Đặt mua
01278577777
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 45 : :::||: Trạch Địa Tụy (萃 cuì)
180,000,000 77777 Vinaphone đầu số 01278
Mệnh kim 8.5/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 9/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01238444444
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 8 : ::::|: Thủy Địa Tỷ (比 bǐ)
277,200,000 44444 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 8.5/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 9/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01289944444
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 32 : :|||:: Lôi Phong Hằng (恆 héng)
54,000,000 44444 Mobifone đầu số 0128
Mệnh kim 8.5/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 9/10
Mệnh thổ 8.5/10
Mobifone Đặt mua
01668899999
Tổng số nút: 4 nút
Quẻ số 57 : :||:|| Thuần Tốn (巽 xùn)
1,620,000,000 99999 Viettel đầu số 01668
Mệnh kim 8.5/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 9/10
Viettel Đặt mua
0966688888
Tổng số nút: 7 nút
Quẻ số 35 : :::|:| Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)
1,932,730,000 88888 Viettel đầu số 096
Mệnh kim 8.5/10
Mệnh mộc 8/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 8/10
Mệnh thổ 8/10
Viettel Đặt mua
01675888888
Tổng số nút: 7 nút
Quẻ số 35 : :::|:| Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)
1,440,000,000 88888 Viettel đầu số 0167
Mệnh kim 8.5/10
Mệnh mộc 8/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 8/10
Mệnh thổ 8/10
Viettel Đặt mua
01296788888
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 31 : ::|||: Trạch Sơn Hàm (咸 xián)
765,270,000 88888 Vinaphone đầu số 01296
Mệnh kim 8.5/10
Mệnh mộc 8/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 8/10
Mệnh thổ 8/10
Vinaphone Đặt mua
01286200000
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 10 : ||:||| Thiên Trạch Lý (履 lǚ)
14,850,000 00000 Mobifone đầu số 012
Mệnh kim 8.5/10
Mệnh mộc 8/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 8/10
Mệnh thổ 8/10
Mobifone Đặt mua
01238777777
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 60 : ||::|: Thủy Trạch Tiết (節 jié)
1,134,000,000 77777 Vinaphone đầu số 0123
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 8/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8/10
Mệnh thổ 8/10
Vinaphone Đặt mua
01298133333
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 16 : :::|:: Lôi Địa Dự (豫 yù)
159,300,000 33333 Vinaphone đầu số 01298
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 8/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8/10
Vinaphone Đặt mua
01278333333
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 58 : ||:||: Thuần Đoài (兌 duì)
854,100,000 33333 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 8/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8/10
Vinaphone Đặt mua
01236899999
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 32 : :|||:: Lôi Phong Hằng (恆 héng)
1,932,730,000 99999 Vinaphone đầu số 0123
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 8/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 8/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
0905888888
Tổng số nút: 2 nút
Quẻ số 8 : ::::|: Thủy Địa Tỷ (比 bǐ)
1,932,730,000 88888 Mobifone đầu số 09058
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Mobifone Đặt mua
0936688888
Tổng số nút: 4 nút
Quẻ số 2 : :::::: Thuần Khôn (坤 kūn)
1,620,000,000 88888 Mobifone đầu số 093
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Mobifone Đặt mua
01285444444
Tổng số nút: 10 nút
Quẻ số 2 : :::::: Thuần Khôn (坤 kūn)
360,000,000 44444 Mobifone đầu số 0128
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 8/10
Mệnh thổ 7.5/10
Mobifone Đặt mua
0979833333
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 33 : ::|||| Thiên Sơn Độn (遯 dùn)
540,000,000 33333 Viettel đầu số 09798
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 8/10
Mệnh thổ 7.5/10
Viettel Đặt mua
01278444444
Tổng số nút: 2 nút
Quẻ số 45 : :::||: Trạch Địa Tụy (萃 cuì)
270,000,000 44444 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 8/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
0988444444
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 42 : |:::|| Phong Lôi Ích (益 yì)
887,400,000 44444 Viettel đầu số 0988
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 8/10
Mệnh thổ 7.5/10
Viettel Đặt mua
01285644444
Tổng số nút: 2 nút
Quẻ số 19 : ||:::: Địa Trạch Lâm (臨 lín)
36,000,000 44444 Mobifone đầu số 01285
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 8/10
Mệnh thổ 7.5/10
Mobifone Đặt mua
0847788888
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 45 : :::||: Trạch Địa Tụy (萃 cuì)
495,000,000 88888 Vinaphone đầu số 084
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 7/10
Vinaphone Đặt mua
01657788888
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 56 : ::||:| Hỏa Sơn Lữ (旅 lu3)
414,000,000 88888 Viettel đầu số 0165
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 7/10
Viettel Đặt mua
0814711111
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 32 : :|||:: Lôi Phong Hằng (恆 héng)
60,300,000 11111 Vinaphone đầu số 08147
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 7/10
Vinaphone Đặt mua
01255811111
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 57 : :||:|| Thuần Tốn (巽 xùn)
76,500,000 11111 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 7/10
Vinaphone Đặt mua
01256811111
Tổng số nút: 7 nút
Quẻ số 48 : :||:|: Thủy Phong Tỉnh (井 jǐng)
76,500,000 11111 Vinaphone đầu số 0125
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 7/10
Vinaphone Đặt mua
0982311111
Tổng số nút: 7 nút
Quẻ số 48 : :||:|: Thủy Phong Tỉnh (井 jǐng)
180,000,000 11111 Viettel đầu số 09823
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 7/10
Viettel Đặt mua
01698711111
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 24 : |::::: Địa Lôi Phục (復 fù)
55,350,000 11111 Viettel đầu số 016
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 7/10
Viettel Đặt mua
01686933333
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 20 : ::::|| Phong Địa Quan (觀 guān)
124,200,000 33333 Viettel đầu số 0168
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7/10
Viettel Đặt mua
0989699999
Tổng số nút: 7 nút
Quẻ số 46 : :||::: Địa Phong Thăng (升 shēng)
1,932,730,000 99999 Viettel đầu số 09896
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 7.5/10
Viettel Đặt mua
01676822222
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 54 : ||:|:: Lôi Trạch Quy Muội (歸妹 guī mèi)
99,000,000 22222 Viettel đầu số 016
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Viettel Đặt mua
01682722222
Tổng số nút: 4 nút
Quẻ số 1 : |||||| Thuần Càn (乾 qián)
90,000,000 22222 Viettel đầu số 0168
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Viettel Đặt mua
01276755555
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 2 : :::::: Thuần Khôn (坤 kūn)
170,100,000 55555 Vinaphone đầu số 01276
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0931888888
Tổng số nút: 1 nút
Quẻ số 20 : ::::|| Phong Địa Quan (觀 guān)
1,932,730,000 88888 Mobifone đầu số 093
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
01242611111
Tổng số nút: 10 nút
Quẻ số 13 : |:|||| Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)
16,020,000 11111 Mobifone đầu số 0124
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
01267244444
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 7 : :|:::: Địa Thủy Sư (師 shī)
63,000,000 44444 Mobifone đầu số 01267
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
01286344444
Tổng số nút: 10 nút
Quẻ số 33 : ::|||| Thiên Sơn Độn (遯 dùn)
72,000,000 44444 Mobifone đầu số 012
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
01223144444
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 46 : :||::: Địa Phong Thăng (升 shēng)
36,000,000 44444 Mobifone đầu số 0122
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
01273644444
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 61 : ||::|| Phong Trạch Trung Phu (中孚 zhōng fú)
14,670,000 44444 Vinaphone đầu số 01273
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0422477777
Tổng số nút: 7 nút
Quẻ số 55 : |:||:: Lôi Hỏa Phong (豐 feng1)
45,000,000 77777 MayBan đầu số 042
Mệnh kim 6/10
Mệnh mộc 6/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 6/10
Mệnh thổ 6/10
MayBan Đặt mua
0889777777
Tổng số nút: 7 nút
Quẻ số 36 : |:|::: Địa Hỏa Minh Di (明夷 míng yí)
1,791,000,000 77777 Vinaphone đầu số 0889
Mệnh kim 6/10
Mệnh mộc 6/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 6/10
Mệnh thổ 6/10
Vinaphone Đặt mua
0911977777
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 55 : |:||:: Lôi Hỏa Phong (豐 feng1)
486,000,000 77777 Vinaphone đầu số 09119
Mệnh kim 6/10
Mệnh mộc 6/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 6/10
Mệnh thổ 6/10
Vinaphone Đặt mua
01275677777
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 26 : |||::| Sơn Thiên Đại Súc (大畜 dà chù)
270,000,000 77777 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 6/10
Mệnh mộc 6/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 6/10
Mệnh thổ 6/10
Vinaphone Đặt mua
01696766666
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 48 : :||:|: Thủy Phong Tỉnh (井 jǐng)
180,000,000 66666 Viettel đầu số 0169
Mệnh kim 5.5/10
Mệnh mộc 5.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 5.5/10
Mệnh thổ 5.5/10
Viettel Đặt mua

    Sim số đẹp lục quý, ngũ quý, SDT Ngũ Quý, Sim số đẹp đầu số, đuôi số đẹp Sim số đẹp lục quý, ngũ quý, SDT Ngũ Quý

    Nếu việc tra phong thủy, tìm kiếm,tra cứu thông tin gây khó khăn cho quý khách.Xin vui lòng liên hệ Hotline