Tìm sim có số 6789 bạn hãy gõ 6789
Tìm sim có đầu 090 đuôi 8888 hãy gõ 090*8888
Tìm sim bắt đầu bằng 0914 đuôi bất kỳ, hãy gõ: 0914*
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 03111993 , nhập 03111993
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau
Sim PHong Thuy

Trang chủ » Sim số đẹp lục quý, ngũ quý, SDT Ngũ Quý

Số sim Giá tiền Phong Thủy Mạng di dộng Đặt mua
0982455555
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 26 : |||::| Sơn Thiên Đại Súc (大畜 dà chù)
265,500,000 55555 Viettel đầu số 0982
Mệnh kim 10/10
Mệnh mộc 9.5/10
Mệnh thủy 9/10
Mệnh hỏa 9.5/10
Mệnh thổ 9.5/10
Viettel Đặt mua
01243800000
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 45 : :::||: Trạch Địa Tụy (萃 cuì)
23,400,000 00000 Mobifone đầu số 01243
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Mobifone Đặt mua
01286100000
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 1 : |||||| Thuần Càn (乾 qián)
27,000,000 00000 Mobifone đầu số 012
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Mobifone Đặt mua
01283500000
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 48 : :||:|: Thủy Phong Tỉnh (井 jǐng)
45,000,000 00000 Mobifone đầu số 0128
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Mobifone Đặt mua
01668888888
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 20 : ::::|| Phong Địa Quan (觀 guān)
1,932,730,000 88888 Viettel đầu số 01668
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Viettel Đặt mua
0902800000
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 35 : :::|:| Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)
117,000,000 00000 Mobifone đầu số 090
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Mobifone Đặt mua
01299888888
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 20 : ::::|| Phong Địa Quan (觀 guān)
1,556,100,000 88888 Vinaphone đầu số 0129
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
0886855555
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 5 : |||:|: Thủy Thiên Nhu (需 xū)
241,200,000 55555 Vinaphone đầu số 08868
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01233988888
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 1 : |||||| Thuần Càn (乾 qián)
270,000,000 88888 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888588888
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 20 : ::::|| Phong Địa Quan (觀 guān)
1,932,730,000 88888 Vinaphone đầu số 0888
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
0983455555
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 11 : |||::: Địa Thiên Thái (泰 tài)
495,000,000 55555 Viettel đầu số 09834
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Viettel Đặt mua
0886788888
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 20 : ::::|| Phong Địa Quan (觀 guān)
540,000,000 88888 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
0965888888
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 16 : :::|:: Lôi Địa Dự (豫 yù)
1,932,730,000 88888 Viettel đầu số 0965
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Viettel Đặt mua
01249811111
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 46 : :||::: Địa Phong Thăng (升 shēng)
27,000,000 11111 Mobifone đầu số 01249
Mệnh kim 8.5/10
Mệnh mộc 9/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8/10
Mệnh thổ 8.5/10
Mobifone Đặt mua
01286144444
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 44 : :||||| Thiên Phong Cấu (姤 gòu)
32,400,000 44444 Mobifone đầu số 012
Mệnh kim 8.5/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 9/10
Mệnh thổ 8/10
Mobifone Đặt mua
01285244444
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 7 : :|:::: Địa Thủy Sư (師 shī)
64,800,000 44444 Mobifone đầu số 0128
Mệnh kim 8.5/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 9/10
Mệnh thổ 8/10
Mobifone Đặt mua
01258833333
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 15 : ::|::: Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)
81,000,000 33333 Vinaphone đầu số 01258
Mệnh kim 8.5/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 9/10
Mệnh thổ 8/10
Vinaphone Đặt mua
01278577777
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 45 : :::||: Trạch Địa Tụy (萃 cuì)
71,100,000 77777 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 8.5/10
Mệnh mộc 8/10
Mệnh thủy 9/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
0886177777
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 22 : |:|::| Sơn Hỏa Bí (賁 bì)
178,200,000 77777 Vinaphone đầu số 0886
Mệnh kim 8.5/10
Mệnh mộc 8/10
Mệnh thủy 9/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888466666
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 40 : :|:|:: Lôi Thủy Giải (解 xiè)
227,700,000 66666 Vinaphone đầu số 08884
Mệnh kim 8.5/10
Mệnh mộc 8/10
Mệnh thủy 9/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
0868977777
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 22 : |:|::| Sơn Hỏa Bí (賁 bì)
239,400,000 77777 Viettel đầu số 086
Mệnh kim 8.5/10
Mệnh mộc 8/10
Mệnh thủy 9/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Viettel Đặt mua
01298866666
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 40 : :|:|:: Lôi Thủy Giải (解 xiè)
360,000,000 66666 Vinaphone đầu số 0129
Mệnh kim 8.5/10
Mệnh mộc 8/10
Mệnh thủy 9/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
0989877777
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 49 : |:|||: Trạch Hỏa Cách (革 gé)
509,400,000 77777 Viettel đầu số 09898
Mệnh kim 8.5/10
Mệnh mộc 8/10
Mệnh thủy 9/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Viettel Đặt mua
01686399999
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 20 : ::::|| Phong Địa Quan (觀 guān)
252,000,000 99999 Viettel đầu số 016
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 9/10
Viettel Đặt mua
0868899999
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 48 : :||:|: Thủy Phong Tỉnh (井 jǐng)
1,782,000,000 99999 Viettel đầu số 0868
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 9/10
Viettel Đặt mua
0961899999
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 46 : :||::: Địa Phong Thăng (升 shēng)
990,000,000 99999 Viettel đầu số 09618
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 9/10
Viettel Đặt mua
01689100000
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 11 : |||::: Địa Thiên Thái (泰 tài)
9,790,000 00000 Viettel đầu số 016
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Viettel Đặt mua
01289500000
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 32 : :|||:: Lôi Phong Hằng (恆 héng)
14,670,000 00000 Mobifone đầu số 0128
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Mobifone Đặt mua
01287122222
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 49 : |:|||: Trạch Hỏa Cách (革 gé)
36,000,000 22222 Mobifone đầu số 01287
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Mobifone Đặt mua
0888400000
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 16 : :::|:: Lôi Địa Dự (豫 yù)
44,550,000 00000 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
01244255555
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 30 : |:||:| Thuần Ly (離 lí)
50,850,000 55555 Mobifone đầu số 0124
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Mobifone Đặt mua
0946888888
Tổng số nút: 7 nút
Quẻ số 35 : :::|:| Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)
1,932,730,000 88888 Vinaphone đầu số 09468
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
0968500000
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 16 : :::|:: Lôi Địa Dự (豫 yù)
103,500,000 00000 Viettel đầu số 096
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Viettel Đặt mua
0966688888
Tổng số nút: 7 nút
Quẻ số 35 : :::|:| Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)
1,932,730,000 88888 Viettel đầu số 0966
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Viettel Đặt mua
01292188888
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 5 : |||:|: Thủy Thiên Nhu (需 xū)
194,400,000 88888 Vinaphone đầu số 01292
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
01253588888
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 50 : :|||:| Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng)
216,000,000 88888 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
01672288888
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 19 : ||:::: Địa Trạch Lâm (臨 lín)
270,000,000 88888 Viettel đầu số 0167
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Viettel Đặt mua
01652588888
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 48 : :||:|: Thủy Phong Tỉnh (井 jǐng)
269,100,000 88888 Viettel đầu số 01652
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Viettel Đặt mua
0868555555
Tổng số nút: 2 nút
Quẻ số 14 : ||||:| Hỏa Thiên Đại Hữu (大有 dà yǒu)
1,579,500,000 55555 Viettel đầu số 086
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Viettel Đặt mua
0948788888
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 16 : :::|:: Lôi Địa Dự (豫 yù)
362,700,000 88888 Vinaphone đầu số 0948
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
01685588888
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 32 : :|||:: Lôi Phong Hằng (恆 héng)
378,000,000 88888 Viettel đầu số 01685
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Viettel Đặt mua
0971288888
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 35 : :::|:| Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)
900,000,000 88888 Viettel đầu số 097
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Viettel Đặt mua
0918188888
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 35 : :::|:| Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)
1,800,000,000 88888 Vinaphone đầu số 0918
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
0911988888
Tổng số nút: 10 nút
Quẻ số 16 : :::|:: Lôi Địa Dự (豫 yù)
1,080,000,000 88888 Vinaphone đầu số 09119
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
0938988888
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 20 : ::::|| Phong Địa Quan (觀 guān)
1,170,000,000 88888 Mobifone đầu số 093
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Mobifone Đặt mua
01278411111
Tổng số nút: 7 nút
Quẻ số 43 : |||||: Trạch Thiên Quải (夬 guài)
13,500,000 11111 Vinaphone đầu số 0127
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 8/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
01284344444
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 52 : ::|::| Thuần Cấn (艮 gèn)
32,400,000 44444 Mobifone đầu số 01284
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 8/10
Mệnh thổ 7/10
Mobifone Đặt mua
01213844444
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 27 : |::::| Sơn Lôi Di (頤 yí)
40,500,000 44444 Mobifone đầu số 012
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 8/10
Mệnh thổ 7/10
Mobifone Đặt mua
0979833333
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 33 : ::|||| Thiên Sơn Độn (遯 dùn)
450,000,000 33333 Viettel đầu số 0979
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 8/10
Mệnh thổ 7/10
Viettel Đặt mua
01244877777
Tổng số nút: 4 nút
Quẻ số 30 : |:||:| Thuần Ly (離 lí)
58,500,000 77777 Mobifone đầu số 01244
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Mobifone Đặt mua
01245877777
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 55 : |:||:: Lôi Hỏa Phong (豐 feng1)
63,000,000 77777 Mobifone đầu số 012
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Mobifone Đặt mua
01258677777
Tổng số nút: 7 nút
Quẻ số 11 : |||::: Địa Thiên Thái (泰 tài)
67,500,000 77777 Vinaphone đầu số 0125
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
0985666666
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 40 : :|:|:: Lôi Thủy Giải (解 xiè)
1,932,730,000 66666 Viettel đầu số 09856
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Viettel Đặt mua
0886577777
Tổng số nút: 2 nút
Quẻ số 30 : |:||:| Thuần Ly (離 lí)
178,200,000 77777 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
0886677777
Tổng số nút: 3 nút
Quẻ số 55 : |:||:: Lôi Hỏa Phong (豐 feng1)
315,000,000 77777 Vinaphone đầu số 0886
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
01668666666
Tổng số nút: 7 nút
Quẻ số 42 : |:::|| Phong Lôi Ích (益 yì)
1,710,000,000 66666 Viettel đầu số 01668
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Viettel Đặt mua
0983866666
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 40 : :|:|:: Lôi Thủy Giải (解 xiè)
981,000,000 66666 Viettel đầu số 098
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Viettel Đặt mua
0868777777
Tổng số nút: 4 nút
Quẻ số 37 : |:|:|| Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén)
1,579,500,000 77777 Viettel đầu số 0868
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Viettel Đặt mua
0908899999
Tổng số nút: 10 nút
Quẻ số 44 : :||||| Thiên Phong Cấu (姤 gòu)
1,932,730,000 99999 Mobifone đầu số 09088
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 8/10
Mobifone Đặt mua
01699899999
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 44 : :||||| Thiên Phong Cấu (姤 gòu)
504,000,000 99999 Viettel đầu số 016
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 8/10
Viettel Đặt mua
01687899999
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 48 : :||:|: Thủy Phong Tỉnh (井 jǐng)
504,000,000 99999 Viettel đầu số 0168
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 8/10
Viettel Đặt mua
01668899999
Tổng số nút: 4 nút
Quẻ số 57 : :||:|| Thuần Tốn (巽 xùn)
737,100,000 99999 Viettel đầu số 01668
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 8/10
Viettel Đặt mua
01236899999
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 32 : :|||:: Lôi Phong Hằng (恆 héng)
1,113,210,000 99999 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 8/10
Vinaphone Đặt mua
01288300000
Tổng số nút: 2 nút
Quẻ số 30 : |:||:| Thuần Ly (離 lí)
20,570,000 00000 Mobifone đầu số 0128
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
01273522222
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 53 : ::|:|| Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)
34,200,000 22222 Vinaphone đầu số 01273
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0905888888
Tổng số nút: 2 nút
Quẻ số 8 : ::::|: Thủy Địa Tỷ (比 bǐ)
1,932,730,000 88888 Mobifone đầu số 090
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
0888688888
Tổng số nút: 10 nút
Quẻ số 8 : ::::|: Thủy Địa Tỷ (比 bǐ)
1,932,730,000 88888 Vinaphone đầu số 0888
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
01276755555
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 2 : :::::: Thuần Khôn (坤 kūn)
78,120,000 55555 Vinaphone đầu số 01276
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0967888888
Tổng số nút: 10 nút
Quẻ số 8 : ::::|: Thủy Địa Tỷ (比 bǐ)
1,932,730,000 88888 Viettel đầu số 096
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Viettel Đặt mua
01254388888
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 55 : |:||:: Lôi Hỏa Phong (豐 feng1)
135,000,000 88888 Vinaphone đầu số 0125
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0968988888
Tổng số nút: 2 nút
Quẻ số 2 : :::::: Thuần Khôn (坤 kūn)
1,350,000,000 88888 Viettel đầu số 09689
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Viettel Đặt mua
01627188888
Tổng số nút: 7 nút
Quẻ số 11 : |||::: Địa Thiên Thái (泰 tài)
136,800,000 88888 Viettel đầu số 016
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Viettel Đặt mua
01244188888
Tổng số nút: 2 nút
Quẻ số 14 : ||||:| Hỏa Thiên Đại Hữu (大有 dà yǒu)
139,500,000 88888 Mobifone đầu số 0124
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
0888288888
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 45 : :::||: Trạch Địa Tụy (萃 cuì)
1,932,730,000 88888 Vinaphone đầu số 08882
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0988100000
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 45 : :::||: Trạch Địa Tụy (萃 cuì)
144,000,000 00000 Viettel đầu số 098
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Viettel Đặt mua
01627588888
Tổng số nút: 1 nút
Quẻ số 46 : :||::: Địa Phong Thăng (升 shēng)
145,800,000 88888 Viettel đầu số 0162
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Viettel Đặt mua
0937888888
Tổng số nút: 7 nút
Quẻ số 35 : :::|:| Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)
1,932,730,000 88888 Mobifone đầu số 09378
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
01685555555
Tổng số nút: 10 nút
Quẻ số 40 : :|:|:: Lôi Thủy Giải (解 xiè)
1,512,000,000 55555 Viettel đầu số 016
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Viettel Đặt mua
01648888888
Tổng số nút: 7 nút
Quẻ số 35 : :::|:| Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)
1,932,730,000 88888 Viettel đầu số 0164
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Viettel Đặt mua
01626188888
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 26 : |||::| Sơn Thiên Đại Súc (大畜 dà chù)
194,400,000 88888 Viettel đầu số 01626
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Viettel Đặt mua
01279188888
Tổng số nút: 10 nút
Quẻ số 14 : ||||:| Hỏa Thiên Đại Hữu (大有 dà yǒu)
194,400,000 88888 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
01233788888
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 33 : ::|||| Thiên Sơn Độn (遯 dùn)
225,000,000 88888 Vinaphone đầu số 0123
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0886888888
Tổng số nút: 10 nút
Quẻ số 8 : ::::|: Thủy Địa Tỷ (比 bǐ)
1,932,730,000 88888 Vinaphone đầu số 08868
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
01273688888
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 59 : :|::|| Phong Thủy Hoán (渙 huàn)
237,600,000 88888 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
01258888888
Tổng số nút: 4 nút
Quẻ số 2 : :::::: Thuần Khôn (坤 kūn)
1,932,730,000 88888 Vinaphone đầu số 0125
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
01679688888
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 4 : :|:::| Sơn Thủy Mông (蒙 méng)
252,000,000 88888 Viettel đầu số 01679
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Viettel Đặt mua
01636588888
Tổng số nút: 1 nút
Quẻ số 46 : :||::: Địa Phong Thăng (升 shēng)
269,100,000 88888 Viettel đầu số 016
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Viettel Đặt mua
01292988888
Tổng số nút: 3 nút
Quẻ số 5 : |||:|: Thủy Thiên Nhu (需 xū)
270,000,000 88888 Vinaphone đầu số 0129
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
01629288888
Tổng số nút: 10 nút
Quẻ số 58 : ||:||: Thuần Đoài (兌 duì)
269,100,000 88888 Viettel đầu số 01629
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Viettel Đặt mua
01682988888
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 1 : |||||| Thuần Càn (乾 qián)
269,100,000 88888 Viettel đầu số 016
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Viettel Đặt mua
01229388888
Tổng số nút: 7 nút
Quẻ số 63 : |:|:|: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)
259,200,000 88888 Mobifone đầu số 0122
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
01675588888
Tổng số nút: 4 nút
Quẻ số 50 : :|||:| Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng)
302,400,000 88888 Viettel đầu số 01675
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Viettel Đặt mua
01632388888
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 55 : |:||:: Lôi Hỏa Phong (豐 feng1)
302,400,000 88888 Viettel đầu số 016
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Viettel Đặt mua
01692988888
Tổng số nút: 7 nút
Quẻ số 43 : |||||: Trạch Thiên Quải (夬 guài)
302,400,000 88888 Viettel đầu số 0169
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Viettel Đặt mua
01687788888
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 39 : ::|:|: Thủy Sơn Kiển (蹇 jiǎn)
345,600,000 88888 Viettel đầu số 01687
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Viettel Đặt mua
01638988888
Tổng số nút: 7 nút
Quẻ số 43 : |||||: Trạch Thiên Quải (夬 guài)
356,400,000 88888 Viettel đầu số 016
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Viettel Đặt mua
01295588888
Tổng số nút: 2 nút
Quẻ số 44 : :||||| Thiên Phong Cấu (姤 gòu)
378,000,000 88888 Vinaphone đầu số 0129
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
01276688888
Tổng số nút: 2 nút
Quẻ số 7 : :|:::: Địa Thủy Sư (師 shī)
405,000,000 88888 Vinaphone đầu số 01276
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
01663688888
Tổng số nút: 2 nút
Quẻ số 7 : :|:::: Địa Thủy Sư (師 shī)
359,100,000 88888 Viettel đầu số 016
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Viettel Đặt mua
01688988888
Tổng số nút: 2 nút
Quẻ số 26 : |||::| Sơn Thiên Đại Súc (大畜 dà chù)
441,000,000 88888 Viettel đầu số 0168
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Viettel Đặt mua
01688388888
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 22 : |:|::| Sơn Hỏa Bí (賁 bì)
441,000,000 88888 Viettel đầu số 01688
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Viettel Đặt mua
0936688888
Tổng số nút: 4 nút
Quẻ số 2 : :::::: Thuần Khôn (坤 kūn)
1,620,000,000 88888 Mobifone đầu số 093
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
0985355555
Tổng số nút: 10 nút
Quẻ số 1 : |||||| Thuần Càn (乾 qián)
444,380,000 55555 Viettel đầu số 0985
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Viettel Đặt mua
01688588888
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 18 : :||::| Sơn Phong Cổ (蠱 gǔ)
486,000,000 88888 Viettel đầu số 01688
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Viettel Đặt mua
0919555555
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 11 : |||::: Địa Thiên Thái (泰 tài)
1,710,000,000 55555 Vinaphone đầu số 091
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0976488888
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 45 : :::||: Trạch Địa Tụy (萃 cuì)
495,900,000 88888 Viettel đầu số 0976
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Viettel Đặt mua
01688688888
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 4 : :|:::| Sơn Thủy Mông (蒙 méng)
567,000,000 88888 Viettel đầu số 01688
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Viettel Đặt mua
0909988888
Tổng số nút: 7 nút
Quẻ số 35 : :::|:| Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)
1,845,000,000 88888 Mobifone đầu số 090
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
01255688888
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 59 : :|::|| Phong Thủy Hoán (渙 huàn)
585,000,000 88888 Vinaphone đầu số 0125
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0987388888
Tổng số nút: 7 nút
Quẻ số 35 : :::|:| Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)
765,000,000 88888 Viettel đầu số 09873
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Viettel Đặt mua
0919288888
Tổng số nút: 1 nút
Quẻ số 20 : ::::|| Phong Địa Quan (觀 guān)
817,650,000 88888 Vinaphone đầu số 091
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0971788888
Tổng số nút: 4 nút
Quẻ số 2 : :::::: Thuần Khôn (坤 kūn)
900,000,000 88888 Viettel đầu số 0971
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Viettel Đặt mua
0971388888
Tổng số nút: 10 nút
Quẻ số 16 : :::|:: Lôi Địa Dự (豫 yù)
900,000,000 88888 Viettel đầu số 09713
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Viettel Đặt mua
0912988888
Tổng số nút: 1 nút
Quẻ số 20 : ::::|| Phong Địa Quan (觀 guān)
990,000,000 88888 Vinaphone đầu số 091
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0934588888
Tổng số nút: 1 nút
Quẻ số 20 : ::::|| Phong Địa Quan (觀 guān)
1,080,000,000 88888 Mobifone đầu số 0934
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
0982311111
Tổng số nút: 7 nút
Quẻ số 48 : :||:|: Thủy Phong Tỉnh (井 jǐng)
117,000,000 11111 Viettel đầu số 09823
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 6/10
Mệnh thổ 6.5/10
Viettel Đặt mua
01273644444
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 61 : ||::|| Phong Trạch Trung Phu (中孚 zhōng fú)
13,370,000 44444 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6/10
Vinaphone Đặt mua
01229544444
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 5 : |||:|: Thủy Thiên Nhu (需 xū)
18,000,000 44444 Mobifone đầu số 0122
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6/10
Mobifone Đặt mua
01636844444
Tổng số nút: 4 nút
Quẻ số 24 : |::::: Địa Lôi Phục (復 fù)
27,000,000 44444 Viettel đầu số 01636
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6/10
Viettel Đặt mua
01634544444
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 5 : |||:|: Thủy Thiên Nhu (需 xū)
31,500,000 44444 Viettel đầu số 016
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6/10
Viettel Đặt mua
01267344444
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 15 : ::|::: Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)
32,400,000 44444 Mobifone đầu số 0126
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6/10
Mobifone Đặt mua
01283644444
Tổng số nút: 10 nút
Quẻ số 60 : ||::|: Thủy Trạch Tiết (節 jié)
35,100,000 44444 Mobifone đầu số 01283
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6/10
Mobifone Đặt mua
01268744444
Tổng số nút: 4 nút
Quẻ số 13 : |:|||| Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)
40,500,000 44444 Mobifone đầu số 012
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6/10
Mobifone Đặt mua
0913344444
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 24 : |::::: Địa Lôi Phục (復 fù)
90,900,000 44444 Vinaphone đầu số 0913
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6/10
Vinaphone Đặt mua
01202444444
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 20 : ::::|| Phong Địa Quan (觀 guān)
193,500,000 44444 Mobifone đầu số 01202
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6/10
Mobifone Đặt mua
0989533333
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 52 : ::|::| Thuần Cấn (艮 gèn)
233,100,000 33333 Viettel đầu số 098
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6/10
Viettel Đặt mua
0868833333
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 39 : ::|:|: Thủy Sơn Kiển (蹇 jiǎn)
258,750,000 33333 Viettel đầu số 0868
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6/10
Viettel Đặt mua
0987933333
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 33 : ::|||| Thiên Sơn Độn (遯 dùn)
270,000,000 33333 Viettel đầu số 09879
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6/10
Viettel Đặt mua
01234477777
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 31 : ::|||: Trạch Sơn Hàm (咸 xián)
71,100,000 77777 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0886377777
Tổng số nút: 10 nút
Quẻ số 13 : |:|||| Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)
178,200,000 77777 Vinaphone đầu số 0886
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua

Sim số đẹp lục quý, ngũ quý, SDT Ngũ Quý, Sim số đẹp đầu số, đuôi số đẹp Sim số đẹp lục quý, ngũ quý, SDT Ngũ Quý

Nếu việc tra phong thủy, tìm kiếm,tra cứu thông tin gây khó khăn cho quý khách.Xin vui lòng liên hệ Hotline