Tìm sim có số 6789 bạn hãy gõ 6789
Tìm sim có đầu 090 đuôi 8888 hãy gõ 090*8888
Tìm sim bắt đầu bằng 0914 đuôi bất kỳ, hãy gõ: 0914*
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 03111993 , nhập 03111993
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau
Sim PHong Thuy

Trang chủ » Sim số đẹp ngũ quý giữa

Số sim Giá tiền Phong Thủy Mạng di dộng Đặt mua
01686999992
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 53 : ::|:|| Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)
22,500,000 99992 Viettel đầu số 0168
Mệnh kim 10/10
Mệnh mộc 9.5/10
Mệnh thủy 9.5/10
Mệnh hỏa 9.5/10
Mệnh thổ 9.5/10
Viettel Đặt mua
0888887335
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 19 : ||:::: Địa Trạch Lâm (臨 lín)
5,220,000 87335 Vinaphone đầu số 08888
Mệnh kim 10/10
Mệnh mộc 9.5/10
Mệnh thủy 9.5/10
Mệnh hỏa 9.5/10
Mệnh thổ 9.5/10
Vinaphone Đặt mua
01233333280
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 13 : |:|||| Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)
2,850,000 33280 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 10/10
Mệnh mộc 9.5/10
Mệnh thủy 9.5/10
Mệnh hỏa 9.5/10
Mệnh thổ 9.5/10
Vinaphone Đặt mua
01277777668
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 1 : |||||| Thuần Càn (乾 qián)
14,400,000 77668 Vinaphone đầu số 0127
Mệnh kim 10/10
Mệnh mộc 9.5/10
Mệnh thủy 9.5/10
Mệnh hỏa 9.5/10
Mệnh thổ 9.5/10
Vinaphone Đặt mua
01299999802
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 57 : :||:|| Thuần Tốn (巽 xùn)
2,100,000 99802 Vinaphone đầu số 01299
Mệnh kim 10/10
Mệnh mộc 9.5/10
Mệnh thủy 9.5/10
Mệnh hỏa 9.5/10
Mệnh thổ 9.5/10
Vinaphone Đặt mua
01299999208
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 57 : :||:|| Thuần Tốn (巽 xùn)
2,200,000 99208 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 10/10
Mệnh mộc 9.5/10
Mệnh thủy 9.5/10
Mệnh hỏa 9.5/10
Mệnh thổ 9.5/10
Vinaphone Đặt mua
01233333082
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 13 : |:|||| Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)
3,330,000 33082 Vinaphone đầu số 0123
Mệnh kim 10/10
Mệnh mộc 9.5/10
Mệnh thủy 9.5/10
Mệnh hỏa 9.5/10
Mệnh thổ 9.5/10
Vinaphone Đặt mua
0833333645
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 44 : :||||| Thiên Phong Cấu (姤 gòu)
3,800,000 33645 Vinaphone đầu số 08333
Mệnh kim 10/10
Mệnh mộc 9.5/10
Mệnh thủy 9.5/10
Mệnh hỏa 9.5/10
Mệnh thổ 9.5/10
Vinaphone Đặt mua
01233333208
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 13 : |:|||| Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)
2,850,000 33208 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 10/10
Mệnh mộc 9.5/10
Mệnh thủy 9.5/10
Mệnh hỏa 9.5/10
Mệnh thổ 9.5/10
Vinaphone Đặt mua
01233333802
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 13 : |:|||| Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)
2,850,000 33802 Vinaphone đầu số 0123
Mệnh kim 10/10
Mệnh mộc 9.5/10
Mệnh thủy 9.5/10
Mệnh hỏa 9.5/10
Mệnh thổ 9.5/10
Vinaphone Đặt mua
0855555708
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 26 : |||::| Sơn Thiên Đại Súc (大畜 dà chù)
4,750,000 55708 Vinaphone đầu số 08555
Mệnh kim 10/10
Mệnh mộc 9.5/10
Mệnh thủy 9.5/10
Mệnh hỏa 9.5/10
Mệnh thổ 9.5/10
Vinaphone Đặt mua
0967777780
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 57 : :||:|| Thuần Tốn (巽 xùn)
17,330,000 77780 Viettel đầu số 096
Mệnh kim 10/10
Mệnh mộc 9.5/10
Mệnh thủy 9.5/10
Mệnh hỏa 9.5/10
Mệnh thổ 9.5/10
Viettel Đặt mua
0911111680
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 16 : :::|:: Lôi Địa Dự (豫 yù)
4,750,000 11680 Vinaphone đầu số 0911
Mệnh kim 10/10
Mệnh mộc 9.5/10
Mệnh thủy 9.5/10
Mệnh hỏa 9.5/10
Mệnh thổ 9.5/10
Vinaphone Đặt mua
01299999028
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 57 : :||:|| Thuần Tốn (巽 xùn)
2,200,000 99028 Vinaphone đầu số 01299
Mệnh kim 10/10
Mệnh mộc 9.5/10
Mệnh thủy 9.5/10
Mệnh hỏa 9.5/10
Mệnh thổ 9.5/10
Vinaphone Đặt mua
0988888351
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 1 : |||||| Thuần Càn (乾 qián)
10,800,000 88351 Viettel đầu số 098
Mệnh kim 9.5/10
Mệnh mộc 10/10
Mệnh thủy 9.5/10
Mệnh hỏa 9.5/10
Mệnh thổ 9.5/10
Viettel Đặt mua
0833333681
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 44 : :||||| Thiên Phong Cấu (姤 gòu)
3,800,000 33681 Vinaphone đầu số 0833
Mệnh kim 9.5/10
Mệnh mộc 10/10
Mệnh thủy 9.5/10
Mệnh hỏa 9.5/10
Mệnh thổ 9.5/10
Vinaphone Đặt mua
01277777866
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 1 : |||||| Thuần Càn (乾 qián)
12,600,000 77866 Vinaphone đầu số 01277
Mệnh kim 9.5/10
Mệnh mộc 9.5/10
Mệnh thủy 10/10
Mệnh hỏa 9.5/10
Mệnh thổ 9.5/10
Vinaphone Đặt mua
0899999456
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 14 : ||||:| Hỏa Thiên Đại Hữu (大有 dà yǒu)
16,290,000 99456 Mobifone đầu số 089
Mệnh kim 9.5/10
Mệnh mộc 9.5/10
Mệnh thủy 10/10
Mệnh hỏa 9.5/10
Mệnh thổ 9.5/10
Mobifone Đặt mua
01299999866
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 53 : ::|:|| Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)
11,700,000 99866 Vinaphone đầu số 0129
Mệnh kim 9.5/10
Mệnh mộc 9.5/10
Mệnh thủy 10/10
Mệnh hỏa 9.5/10
Mệnh thổ 9.5/10
Vinaphone Đặt mua
01255555866
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 37 : |:|:|| Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén)
6,570,000 55866 Vinaphone đầu số 01255
Mệnh kim 9.5/10
Mệnh mộc 9.5/10
Mệnh thủy 10/10
Mệnh hỏa 9.5/10
Mệnh thổ 9.5/10
Vinaphone Đặt mua
01277777884
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 1 : |||||| Thuần Càn (乾 qián)
2,950,000 77884 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 9.5/10
Mệnh mộc 9.5/10
Mệnh thủy 9.5/10
Mệnh hỏa 10/10
Mệnh thổ 9.5/10
Vinaphone Đặt mua
01299999884
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 53 : ::|:|| Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)
3,330,000 99884 Vinaphone đầu số 0129
Mệnh kim 9.5/10
Mệnh mộc 9.5/10
Mệnh thủy 9.5/10
Mệnh hỏa 10/10
Mệnh thổ 9.5/10
Vinaphone Đặt mua
01255555884
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 37 : |:|:|| Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén)
2,100,000 55884 Vinaphone đầu số 01255
Mệnh kim 9.5/10
Mệnh mộc 9.5/10
Mệnh thủy 9.5/10
Mệnh hỏa 10/10
Mệnh thổ 9.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888887353
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 19 : ||:::: Địa Trạch Lâm (臨 lín)
2,570,000 87353 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 9.5/10
Mệnh mộc 9.5/10
Mệnh thủy 9.5/10
Mệnh hỏa 10/10
Mệnh thổ 9.5/10
Vinaphone Đặt mua
0925555584
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 37 : |:|:|| Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén)
5,400,000 55584 Vietnamobile đầu số 0925
Mệnh kim 9.5/10
Mệnh mộc 9.5/10
Mệnh thủy 9.5/10
Mệnh hỏa 10/10
Mệnh thổ 9.5/10
Vietnamobile Đặt mua
0886777770
Tổng số nút: 7 nút
Quẻ số 42 : |:::|| Phong Lôi Ích (益 yì)
16,200,000 77770 Vinaphone đầu số 08867
Mệnh kim 9.5/10
Mệnh mộc 9/10
Mệnh thủy 9/10
Mệnh hỏa 9/10
Mệnh thổ 9/10
Vinaphone Đặt mua
01299999468
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 57 : :||:|| Thuần Tốn (巽 xùn)
7,200,000 99468 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 9.5/10
Mệnh mộc 9/10
Mệnh thủy 9/10
Mệnh hỏa 9/10
Mệnh thổ 9/10
Vinaphone Đặt mua
01277777800
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 44 : :||||| Thiên Phong Cấu (姤 gòu)
11,700,000 77800 Vinaphone đầu số 0127
Mệnh kim 9.5/10
Mệnh mộc 9/10
Mệnh thủy 9/10
Mệnh hỏa 9/10
Mệnh thổ 9/10
Vinaphone Đặt mua
01299999800
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 37 : |:|:|| Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén)
5,760,000 99800 Vinaphone đầu số 01299
Mệnh kim 9.5/10
Mệnh mộc 9/10
Mệnh thủy 9/10
Mệnh hỏa 9/10
Mệnh thổ 9/10
Vinaphone Đặt mua
01277777080
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 44 : :||||| Thiên Phong Cấu (姤 gòu)
2,950,000 77080 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 9.5/10
Mệnh mộc 9/10
Mệnh thủy 9/10
Mệnh hỏa 9/10
Mệnh thổ 9/10
Vinaphone Đặt mua
01233333288
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 13 : |:|||| Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)
5,400,000 33288 Vinaphone đầu số 0123
Mệnh kim 9.5/10
Mệnh mộc 9/10
Mệnh thủy 9/10
Mệnh hỏa 9/10
Mệnh thổ 9/10
Vinaphone Đặt mua
0868999990
Tổng số nút: 7 nút
Quẻ số 27 : |::::| Sơn Lôi Di (頤 yí)
22,500,000 99990 Viettel đầu số 08689
Mệnh kim 9.5/10
Mệnh mộc 9/10
Mệnh thủy 9/10
Mệnh hỏa 9/10
Mệnh thổ 9/10
Viettel Đặt mua
01246999998
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 57 : :||:|| Thuần Tốn (巽 xùn)
72,900,000 99998 Mobifone đầu số 012
Mệnh kim 9.5/10
Mệnh mộc 9/10
Mệnh thủy 9/10
Mệnh hỏa 9/10
Mệnh thổ 9/10
Mobifone Đặt mua
0899999102
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 50 : :|||:| Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng)
9,630,000 99102 Mobifone đầu số 0899
Mệnh kim 9.5/10
Mệnh mộc 9/10
Mệnh thủy 9/10
Mệnh hỏa 9/10
Mệnh thổ 9/10
Mobifone Đặt mua
01277777008
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 44 : :||||| Thiên Phong Cấu (姤 gòu)
2,950,000 77008 Vinaphone đầu số 01277
Mệnh kim 9.5/10
Mệnh mộc 9/10
Mệnh thủy 9/10
Mệnh hỏa 9/10
Mệnh thổ 9/10
Vinaphone Đặt mua
0888887351
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 2 : :::::: Thuần Khôn (坤 kūn)
2,570,000 87351 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 9.5/10
Mệnh thủy 9/10
Mệnh hỏa 9/10
Mệnh thổ 9/10
Vinaphone Đặt mua
0888883517
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 2 : :::::: Thuần Khôn (坤 kūn)
1,950,000 83517 Vinaphone đầu số 0888
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 9/10
Mệnh thủy 9.5/10
Mệnh hỏa 9/10
Mệnh thổ 9/10
Vinaphone Đặt mua
0888889557
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 19 : ||:::: Địa Trạch Lâm (臨 lín)
5,490,000 89557 Vinaphone đầu số 08888
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 9/10
Mệnh thủy 9.5/10
Mệnh hỏa 9/10
Mệnh thổ 9/10
Vinaphone Đặt mua
0889111116
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 58 : ||:||: Thuần Đoài (兌 duì)
22,680,000 11116 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 9/10
Mệnh thủy 9.5/10
Mệnh hỏa 9/10
Mệnh thổ 9/10
Vinaphone Đặt mua
0846777776
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 10 : ||:||| Thiên Trạch Lý (履 lǚ)
45,000,000 77776 Vinaphone đầu số 0846
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 9/10
Mệnh thủy 9.5/10
Mệnh hỏa 9/10
Mệnh thổ 9/10
Vinaphone Đặt mua
01299999846
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 57 : :||:|| Thuần Tốn (巽 xùn)
2,200,000 99846 Vinaphone đầu số 01299
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 9/10
Mệnh thủy 9.5/10
Mệnh hỏa 9/10
Mệnh thổ 9/10
Vinaphone Đặt mua
01286555554
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 44 : :||||| Thiên Phong Cấu (姤 gòu)
2,800,000 55554 Mobifone đầu số 012
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 9/10
Mệnh thủy 9/10
Mệnh hỏa 9.5/10
Mệnh thổ 9/10
Mobifone Đặt mua
0845111114
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 45 : :::||: Trạch Địa Tụy (萃 cuì)
4,750,000 11114 Vinaphone đầu số 0845
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 9/10
Mệnh thủy 9/10
Mệnh hỏa 9.5/10
Mệnh thổ 9/10
Vinaphone Đặt mua
0854555554
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 8 : ::::|: Thủy Địa Tỷ (比 bǐ)
72,000,000 55554 Vinaphone đầu số 08545
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 9/10
Mệnh thủy 9/10
Mệnh hỏa 9.5/10
Mệnh thổ 9/10
Vinaphone Đặt mua
01299999684
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 57 : :||:|| Thuần Tốn (巽 xùn)
2,200,000 99684 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 9/10
Mệnh thủy 9/10
Mệnh hỏa 9.5/10
Mệnh thổ 9/10
Vinaphone Đặt mua
0854111114
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 45 : :::||: Trạch Địa Tụy (萃 cuì)
36,000,000 11114 Vinaphone đầu số 0854
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 9/10
Mệnh thủy 9/10
Mệnh hỏa 9.5/10
Mệnh thổ 9/10
Vinaphone Đặt mua
01299999864
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 57 : :||:|| Thuần Tốn (巽 xùn)
2,570,000 99864 Vinaphone đầu số 01299
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 9/10
Mệnh thủy 9/10
Mệnh hỏa 9.5/10
Mệnh thổ 9/10
Vinaphone Đặt mua
01286333334
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 13 : |:|||| Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)
27,000,000 33334 Mobifone đầu số 012
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 9/10
Mệnh thủy 9/10
Mệnh hỏa 9.5/10
Mệnh thổ 9/10
Mobifone Đặt mua
0888885579
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 19 : ||:::: Địa Trạch Lâm (臨 lín)
13,500,000 85579 Vinaphone đầu số 0888
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 9/10
Mệnh thủy 9/10
Mệnh hỏa 9/10
Mệnh thổ 9.5/10
Vinaphone Đặt mua
01249999928
Tổng số nút: 2 nút
Quẻ số 7 : :|:::: Địa Thủy Sư (師 shī)
9,000,000 99928 Mobifone đầu số 01249
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Mobifone Đặt mua
01248888875
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 27 : |::::| Sơn Lôi Di (頤 yí)
13,950,000 88875 Mobifone đầu số 012
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Mobifone Đặt mua
01277777875
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 1 : |||||| Thuần Càn (乾 qián)
5,670,000 77875 Vinaphone đầu số 0127
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01248333332
Tổng số nút: 2 nút
Quẻ số 26 : |||::| Sơn Thiên Đại Súc (大畜 dà chù)
7,200,000 33332 Mobifone đầu số 01248
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Mobifone Đặt mua
0888887985
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 46 : :||::: Địa Phong Thăng (升 shēng)
9,000,000 87985 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888887362
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 19 : ||:::: Địa Trạch Lâm (臨 lín)
2,570,000 87362 Vinaphone đầu số 0888
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888889335
Tổng số nút: 10 nút
Quẻ số 24 : |::::: Địa Lôi Phục (復 fù)
7,200,000 89335 Vinaphone đầu số 08888
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
0899999100
Tổng số nút: 4 nút
Quẻ số 30 : |:||:| Thuần Ly (離 lí)
7,560,000 99100 Mobifone đầu số 089
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Mobifone Đặt mua
0938888815
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 40 : :|:|:: Lôi Thủy Giải (解 xiè)
11,520,000 88815 Mobifone đầu số 0938
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Mobifone Đặt mua
01233333820
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 13 : |:|||| Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)
2,850,000 33820 Vinaphone đầu số 01233
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01277777578
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 1 : |||||| Thuần Càn (乾 qián)
11,700,000 77578 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01245555582
Tổng số nút: 2 nút
Quẻ số 40 : :|:|:: Lôi Thủy Giải (解 xiè)
7,190,000 55582 Mobifone đầu số 0124
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Mobifone Đặt mua
0827777785
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 19 : ||:::: Địa Trạch Lâm (臨 lín)
9,000,000 77785 Vinaphone đầu số 08277
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
0833333642
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 10 : ||:||| Thiên Trạch Lý (履 lǚ)
3,800,000 33642 Vinaphone đầu số 083
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
0899999098
Tổng số nút: 10 nút
Quẻ số 30 : |:||:| Thuần Ly (離 lí)
16,290,000 99098 Mobifone đầu số 0899
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Mobifone Đặt mua
0888887245
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 19 : ||:::: Địa Trạch Lâm (臨 lín)
2,570,000 87245 Vinaphone đầu số 08888
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01292888885
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 48 : :||:|: Thủy Phong Tỉnh (井 jǐng)
22,500,000 88885 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01238666665
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 63 : |:|:|: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)
11,160,000 66665 Vinaphone đầu số 0123
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01277777862
Tổng số nút: 4 nút
Quẻ số 44 : :||||| Thiên Phong Cấu (姤 gòu)
2,100,000 77862 Vinaphone đầu số 01277
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01277777628
Tổng số nút: 4 nút
Quẻ số 44 : :||||| Thiên Phong Cấu (姤 gòu)
2,100,000 77628 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888887355
Tổng số nút: 10 nút
Quẻ số 24 : |::::: Địa Lôi Phục (復 fù)
2,570,000 87355 Vinaphone đầu số 0888
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01277777082
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 33 : ::|||| Thiên Sơn Độn (遯 dùn)
2,760,000 77082 Vinaphone đầu số 01277
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01299999268
Tổng số nút: 4 nút
Quẻ số 37 : |:|:|| Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén)
7,290,000 99268 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01233333840
Tổng số nút: 10 nút
Quẻ số 44 : :||||| Thiên Phong Cấu (姤 gòu)
2,850,000 33840 Vinaphone đầu số 0123
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888881368
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 19 : ||:::: Địa Trạch Lâm (臨 lín)
360,000,000 81368 Vinaphone đầu số 08888
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01299999840
Tổng số nút: 10 nút
Quẻ số 53 : ::|:|| Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)
2,100,000 99840 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
0833333942
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 44 : :||||| Thiên Phong Cấu (姤 gòu)
3,800,000 33942 Vinaphone đầu số 0833
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01299999758
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 53 : ::|:|| Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)
2,570,000 99758 Vinaphone đầu số 01299
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01248888865
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 22 : |:|::| Sơn Hỏa Bí (賁 bì)
18,450,000 88865 Mobifone đầu số 012
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Mobifone Đặt mua
0888884130
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 2 : :::::: Thuần Khôn (坤 kūn)
2,400,000 84130 Vinaphone đầu số 0888
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01277777842
Tổng số nút: 2 nút
Quẻ số 13 : |:|||| Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)
1,850,000 77842 Vinaphone đầu số 01277
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01255555848
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 37 : |:|:|| Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén)
2,470,000 55848 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01299999848
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 53 : ::|:|| Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)
3,610,000 99848 Vinaphone đầu số 0129
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01299999875
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 53 : ::|:|| Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)
2,100,000 99875 Vinaphone đầu số 01299
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01658888842
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 40 : :|:|:: Lôi Thủy Giải (解 xiè)
5,450,000 88842 Viettel đầu số 016
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Viettel Đặt mua
0888884518
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 19 : ||:::: Địa Trạch Lâm (臨 lín)
2,400,000 84518 Vinaphone đầu số 0888
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01224444485
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 44 : :||||| Thiên Phong Cấu (姤 gòu)
4,750,000 44485 Mobifone đầu số 01224
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Mobifone Đặt mua
0888886705
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 19 : ||:::: Địa Trạch Lâm (臨 lín)
2,850,000 86705 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01233333448
Tổng số nút: 4 nút
Quẻ số 1 : |||||| Thuần Càn (乾 qián)
3,800,000 33448 Vinaphone đầu số 0123
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01299999578
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 53 : ::|:|| Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)
3,610,000 99578 Vinaphone đầu số 01299
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888884662
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 19 : ||:::: Địa Trạch Lâm (臨 lín)
2,850,000 84662 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01299999768
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 20 : ::::|| Phong Địa Quan (觀 guān)
5,130,000 99768 Vinaphone đầu số 0129
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01233333785
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 44 : :||||| Thiên Phong Cấu (姤 gòu)
2,850,000 33785 Vinaphone đầu số 01233
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888887020
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 11 : |||::: Địa Thiên Thái (泰 tài)
2,400,000 87020 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
0899000002
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 58 : ||:||: Thuần Đoài (兌 duì)
14,400,000 00002 Mobifone đầu số 0899
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Mobifone Đặt mua
0944444658
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 37 : |:|:|| Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén)
2,660,000 44658 Vinaphone đầu số 09444
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01666667802
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 50 : :|||:| Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng)
2,850,000 67802 Viettel đầu số 016
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Viettel Đặt mua
01277777808
Tổng số nút: 4 nút
Quẻ số 44 : :||||| Thiên Phong Cấu (姤 gòu)
4,950,000 77808 Vinaphone đầu số 0127
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01285111118
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 46 : :||::: Địa Phong Thăng (升 shēng)
2,570,000 11118 Mobifone đầu số 01285
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Mobifone Đặt mua
01233333118
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 13 : |:|||| Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)
5,400,000 33118 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01299999785
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 53 : ::|:|| Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)
2,200,000 99785 Vinaphone đầu số 0129
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01277777428
Tổng số nút: 2 nút
Quẻ số 13 : |:|||| Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)
2,100,000 77428 Vinaphone đầu số 01277
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01277777398
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 1 : |||||| Thuần Càn (乾 qián)
2,300,000 77398 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01244444258
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 30 : |:||:| Thuần Ly (離 lí)
1,470,000 44258 Mobifone đầu số 0124
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Mobifone Đặt mua
01277777488
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 1 : |||||| Thuần Càn (乾 qián)
3,140,000 77488 Vinaphone đầu số 01277
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01277777680
Tổng số nút: 2 nút
Quẻ số 13 : |:|||| Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)
2,100,000 77680 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888884140
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 11 : |||::: Địa Thiên Thái (泰 tài)
2,400,000 84140 Vinaphone đầu số 0888
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01277777028
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 33 : ::|||| Thiên Sơn Độn (遯 dùn)
2,100,000 77028 Vinaphone đầu số 01277
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01233333578
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 44 : :||||| Thiên Phong Cấu (姤 gòu)
8,100,000 33578 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888889785
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 46 : :||::: Địa Phong Thăng (升 shēng)
3,330,000 89785 Vinaphone đầu số 0888
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01233333875
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 44 : :||||| Thiên Phong Cấu (姤 gòu)
2,850,000 33875 Vinaphone đầu số 01233
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888886192
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 19 : ||:::: Địa Trạch Lâm (臨 lín)
6,750,000 86192 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
0833333685
Tổng số nút: 2 nút
Quẻ số 1 : |||||| Thuần Càn (乾 qián)
3,800,000 33685 Vinaphone đầu số 0833
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
0833333780
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 44 : :||||| Thiên Phong Cấu (姤 gòu)
3,800,000 33780 Vinaphone đầu số 08333
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01277777480
Tổng số nút: 10 nút
Quẻ số 1 : |||||| Thuần Càn (乾 qián)
2,100,000 77480 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01277777682
Tổng số nút: 4 nút
Quẻ số 44 : :||||| Thiên Phong Cấu (姤 gòu)
2,100,000 77682 Vinaphone đầu số 0127
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01233333408
Tổng số nút: 10 nút
Quẻ số 44 : :||||| Thiên Phong Cấu (姤 gòu)
2,850,000 33408 Vinaphone đầu số 01233
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01233333758
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 44 : :||||| Thiên Phong Cấu (姤 gòu)
2,850,000 33758 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888887065
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 19 : ||:::: Địa Trạch Lâm (臨 lín)
2,400,000 87065 Vinaphone đầu số 0888
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01299999820
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 57 : :||:|| Thuần Tốn (巽 xùn)
2,100,000 99820 Vinaphone đầu số 01299
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01248888892
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 22 : |:|::| Sơn Hỏa Bí (賁 bì)
20,250,000 88892 Mobifone đầu số 012
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Mobifone Đặt mua
01686111118
Tổng số nút: 4 nút
Quẻ số 57 : :||:|| Thuần Tốn (巽 xùn)
8,460,000 11118 Viettel đầu số 0168
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Viettel Đặt mua
0833333960
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 44 : :||||| Thiên Phong Cấu (姤 gòu)
3,800,000 33960 Vinaphone đầu số 08333
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01299999488
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 53 : ::|:|| Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)
3,610,000 99488 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
0833333928
Tổng số nút: 2 nút
Quẻ số 1 : |||||| Thuần Càn (乾 qián)
3,800,000 33928 Vinaphone đầu số 0833
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01666667885
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 35 : :::|:| Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)
4,750,000 67885 Viettel đầu số 01666
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Viettel Đặt mua
0833333920
Tổng số nút: 4 nút
Quẻ số 1 : |||||| Thuần Càn (乾 qián)
3,800,000 33920 Vinaphone đầu số 083
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01255555808
Tổng số nút: 4 nút
Quẻ số 53 : ::|:|| Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)
10,170,000 55808 Vinaphone đầu số 0125
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01277777802
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 33 : ::|||| Thiên Sơn Độn (遯 dùn)
2,100,000 77802 Vinaphone đầu số 01277
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01299999228
Tổng số nút: 10 nút
Quẻ số 53 : ::|:|| Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)
7,200,000 99228 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01255555488
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 37 : |:|:|| Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén)
2,950,000 55488 Vinaphone đầu số 0125
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua

Sim số đẹp ngũ quý giữa, Sim số đẹp đầu số, đuôi số đẹp Sim số đẹp ngũ quý giữa

Nếu việc tra phong thủy, tìm kiếm,tra cứu thông tin gây khó khăn cho quý khách.Xin vui lòng liên hệ Hotline