Tìm sim có số 6789 bạn hãy gõ 6789
Tìm sim có đầu 090 đuôi 8888 hãy gõ 090*8888
Tìm sim bắt đầu bằng 0914 đuôi bất kỳ, hãy gõ: 0914*
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 03111993 , nhập 03111993
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau
Sim PHong Thuy

Trang chủ » Sim số đẹp lục quý giữa

Số sim Giá tiền Phong Thủy Mạng di dộng Đặt mua
0899999924
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 14 : ||||:| Hỏa Thiên Đại Hữu (大有 dà yǒu)
32,400,000 99924 Mobifone đầu số 0899
Mệnh kim 9.5/10
Mệnh mộc 9.5/10
Mệnh thủy 9.5/10
Mệnh hỏa 10/10
Mệnh thổ 9/10
Mobifone Đặt mua
0899999906
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 14 : ||||:| Hỏa Thiên Đại Hữu (大有 dà yǒu)
58,500,000 99906 Mobifone đầu số 08999
Mệnh kim 9.5/10
Mệnh mộc 9/10
Mệnh thủy 10/10
Mệnh hỏa 9.5/10
Mệnh thổ 9.5/10
Mobifone Đặt mua
01257777778
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 22 : |:|::| Sơn Hỏa Bí (賁 bì)
899,100,000 77778 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888802
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 19 : ||:::: Địa Trạch Lâm (臨 lín)
105,300,000 88802 Vinaphone đầu số 0888
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
0899999915
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 14 : ||||:| Hỏa Thiên Đại Hữu (大有 dà yǒu)
58,500,000 99915 Mobifone đầu số 08999
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Mobifone Đặt mua
01255555578
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 37 : |:|:|| Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén)
20,700,000 55578 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
0911111158
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 16 : :::|:: Lôi Địa Dự (豫 yù)
31,500,000 11158 Vinaphone đầu số 0911
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
0899999942
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 14 : ||||:| Hỏa Thiên Đại Hữu (大有 dà yǒu)
35,100,000 99942 Mobifone đầu số 08999
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Mobifone Đặt mua
0899999960
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 14 : ||||:| Hỏa Thiên Đại Hữu (大有 dà yǒu)
49,500,000 99960 Mobifone đầu số 089
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Mobifone Đặt mua
0899999951
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 14 : ||||:| Hỏa Thiên Đại Hữu (大有 dà yǒu)
67,500,000 99951 Mobifone đầu số 0899
Mệnh kim 8.5/10
Mệnh mộc 9/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8/10
Mệnh thổ 8.5/10
Mobifone Đặt mua
01299999984
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 20 : ::::|| Phong Địa Quan (觀 guān)
24,300,000 99984 Vinaphone đầu số 01299
Mệnh kim 8.5/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 9/10
Mệnh thổ 8/10
Vinaphone Đặt mua
0888888867
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 46 : :||::: Địa Phong Thăng (升 shēng)
99,000,000 88867 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 8.5/10
Mệnh mộc 8/10
Mệnh thủy 9/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888857
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 24 : |::::: Địa Lôi Phục (復 fù)
135,000,000 88857 Vinaphone đầu số 0888
Mệnh kim 8.5/10
Mệnh mộc 8/10
Mệnh thủy 9/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01668888887
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 53 : ::|:|| Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)
62,100,000 88887 Viettel đầu số 01668
Mệnh kim 8.5/10
Mệnh mộc 8/10
Mệnh thủy 9/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Viettel Đặt mua
0899999986
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 14 : ||||:| Hỏa Thiên Đại Hữu (大有 dà yǒu)
108,000,000 99986 Mobifone đầu số 089
Mệnh kim 8.5/10
Mệnh mộc 8/10
Mệnh thủy 9/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Mobifone Đặt mua
0899999997
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 30 : |:||:| Thuần Ly (離 lí)
324,000,000 99997 Mobifone đầu số 0899
Mệnh kim 8.5/10
Mệnh mộc 8/10
Mệnh thủy 9/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Mobifone Đặt mua
0888888019
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 19 : ||:::: Địa Trạch Lâm (臨 lín)
32,400,000 88019 Vinaphone đầu số 08888
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 9/10
Vinaphone Đặt mua
0888888325
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 19 : ||:::: Địa Trạch Lâm (臨 lín)
5,220,000 88325 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888875
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 24 : |::::: Địa Lôi Phục (復 fù)
171,000,000 88875 Vinaphone đầu số 0888
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888845
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 11 : |||::: Địa Thiên Thái (泰 tài)
93,600,000 88845 Vinaphone đầu số 08888
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
0899999905
Tổng số nút: 7 nút
Quẻ số 35 : :::|:| Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)
58,500,000 99905 Mobifone đầu số 089
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Mobifone Đặt mua
0888888135
Tổng số nút: 7 nút
Quẻ số 11 : |||::: Địa Thiên Thái (泰 tài)
16,200,000 88135 Vinaphone đầu số 0888
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
01666666598
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 35 : :::|:| Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)
18,000,000 66598 Viettel đầu số 01666
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Viettel Đặt mua
0888888695
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 24 : |::::: Địa Lôi Phục (復 fù)
19,800,000 88695 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
0899999985
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 35 : :::|:| Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)
76,500,000 99985 Mobifone đầu số 0899
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Mobifone Đặt mua
0888888890
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 11 : |||::: Địa Thiên Thái (泰 tài)
207,000,000 88890 Vinaphone đầu số 08888
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
0899999928
Tổng số nút: 2 nút
Quẻ số 50 : :|||:| Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng)
58,500,000 99928 Mobifone đầu số 089
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Mobifone Đặt mua
0888888820
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 19 : ||:::: Địa Trạch Lâm (臨 lín)
105,300,000 88820 Vinaphone đầu số 0888
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
01688888812
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 22 : |:|::| Sơn Hỏa Bí (賁 bì)
31,500,000 88812 Viettel đầu số 01688
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Viettel Đặt mua
0899999958
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 35 : :::|:| Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)
62,100,000 99958 Mobifone đầu số 089
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Mobifone Đặt mua
0899999920
Tổng số nút: 4 nút
Quẻ số 50 : :|||:| Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng)
49,500,000 99920 Mobifone đầu số 0899
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Mobifone Đặt mua
0899999962
Tổng số nút: 10 nút
Quẻ số 30 : |:||:| Thuần Ly (離 lí)
49,500,000 99962 Mobifone đầu số 08999
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Mobifone Đặt mua
0899999995
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 14 : ||||:| Hỏa Thiên Đại Hữu (大有 dà yǒu)
297,000,000 99995 Mobifone đầu số 089
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Mobifone Đặt mua
0899999902
Tổng số nút: 4 nút
Quẻ số 50 : :|||:| Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng)
58,500,000 99902 Mobifone đầu số 0899
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Mobifone Đặt mua
0888888351
Tổng số nút: 7 nút
Quẻ số 11 : |||::: Địa Thiên Thái (泰 tài)
24,750,000 88351 Vinaphone đầu số 08888
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 8/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
0899999923
Tổng số nút: 7 nút
Quẻ số 35 : :::|:| Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)
58,500,000 99923 Mobifone đầu số 089
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 8/10
Mệnh thổ 7/10
Mobifone Đặt mua
0888888054
Tổng số nút: 7 nút
Quẻ số 11 : |||::: Địa Thiên Thái (泰 tài)
7,650,000 88054 Vinaphone đầu số 0888
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 8/10
Mệnh thổ 7/10
Vinaphone Đặt mua
01222222283
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 22 : |:|::| Sơn Hỏa Bí (賁 bì)
10,800,000 22283 Mobifone đầu số 01222
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 8/10
Mệnh thổ 7/10
Mobifone Đặt mua
0888888894
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 46 : :||::: Địa Phong Thăng (升 shēng)
207,000,000 88894 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 8/10
Mệnh thổ 7/10
Vinaphone Đặt mua
01255555584
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 20 : ::::|| Phong Địa Quan (觀 guān)
13,500,000 55584 Vinaphone đầu số 0125
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 8/10
Mệnh thổ 7/10
Vinaphone Đặt mua
0888888253
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 19 : ||:::: Địa Trạch Lâm (臨 lín)
24,750,000 88253 Vinaphone đầu số 08888
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 8/10
Mệnh thổ 7/10
Vinaphone Đặt mua
0888888513
Tổng số nút: 7 nút
Quẻ số 11 : |||::: Địa Thiên Thái (泰 tài)
24,750,000 88513 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 8/10
Mệnh thổ 7/10
Vinaphone Đặt mua
0888888433
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 19 : ||:::: Địa Trạch Lâm (臨 lín)
28,710,000 88433 Vinaphone đầu số 0888
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 8/10
Mệnh thổ 7/10
Vinaphone Đặt mua
0978888884
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 24 : |::::: Địa Lôi Phục (復 fù)
72,000,000 88884 Viettel đầu số 09788
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 8/10
Mệnh thổ 7/10
Viettel Đặt mua
0899999964
Tổng số nút: 2 nút
Quẻ số 50 : :|||:| Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng)
31,500,000 99964 Mobifone đầu số 089
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 8/10
Mệnh thổ 7/10
Mobifone Đặt mua
0968888883
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 22 : |:|::| Sơn Hỏa Bí (賁 bì)
222,300,000 88883 Viettel đầu số 0968
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 8/10
Mệnh thổ 7/10
Viettel Đặt mua
0888888053
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 2 : :::::: Thuần Khôn (坤 kūn)
46,800,000 88053 Vinaphone đầu số 08888
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 8/10
Mệnh thổ 7/10
Vinaphone Đặt mua
0899999914
Tổng số nút: 7 nút
Quẻ số 35 : :::|:| Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)
49,500,000 99914 Mobifone đầu số 089
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 8/10
Mệnh thổ 7/10
Mobifone Đặt mua
0888888846
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 19 : ||:::: Địa Trạch Lâm (臨 lín)
93,600,000 88846 Vinaphone đầu số 0888
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888836
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 11 : |||::: Địa Thiên Thái (泰 tài)
225,000,000 88836 Vinaphone đầu số 08888
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888406
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 19 : ||:::: Địa Trạch Lâm (臨 lín)
9,000,000 88406 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888007
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 15 : ::|::: Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)
63,000,000 88007 Vinaphone đầu số 0888
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888876
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 46 : :||::: Địa Phong Thăng (升 shēng)
171,000,000 88876 Vinaphone đầu số 08888
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
0899999976
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 35 : :::|:| Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)
58,500,000 99976 Mobifone đầu số 089
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Mobifone Đặt mua
0899999967
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 35 : :::|:| Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)
58,500,000 99967 Mobifone đầu số 0899
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Mobifone Đặt mua
0888888596
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 24 : |::::: Địa Lôi Phục (復 fù)
31,500,000 88596 Vinaphone đầu số 08888
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
0899999946
Tổng số nút: 2 nút
Quẻ số 50 : :|||:| Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng)
35,100,000 99946 Mobifone đầu số 089
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Mobifone Đặt mua
0899999926
Tổng số nút: 10 nút
Quẻ số 30 : |:||:| Thuần Ly (離 lí)
58,500,000 99926 Mobifone đầu số 0899
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Mobifone Đặt mua
01233333368
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 10 : ||:||| Thiên Trạch Lý (履 lǚ)
13,710,000 33368 Vinaphone đầu số 01233
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 7/10
Vinaphone Đặt mua
0888888849
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 46 : :||::: Địa Phong Thăng (升 shēng)
89,100,000 88849 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 8/10
Vinaphone Đặt mua
0888888749
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 24 : |::::: Địa Lôi Phục (復 fù)
22,500,000 88749 Vinaphone đầu số 0888
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 8/10
Vinaphone Đặt mua
0888888909
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 19 : ||:::: Địa Trạch Lâm (臨 lín)
63,000,000 88909 Vinaphone đầu số 08888
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 8/10
Vinaphone Đặt mua
01683333330
Tổng số nút: 3 nút
Quẻ số 31 : ::|||: Trạch Sơn Hàm (咸 xián)
4,750,000 33330 Viettel đầu số 016
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Viettel Đặt mua
0888888078
Tổng số nút: 3 nút
Quẻ số 15 : ::|::: Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)
270,000,000 88078 Vinaphone đầu số 0888
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
01277777778
Tổng số nút: 10 nút
Quẻ số 13 : |:|||| Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)
180,000,000 77778 Vinaphone đầu số 01277
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0899999952
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 38 : ||:|:| Hỏa Trạch Khuê (睽 kuí)
67,500,000 99952 Mobifone đầu số 089
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
0913333330
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 24 : |::::: Địa Lôi Phục (復 fù)
99,000,000 33330 Vinaphone đầu số 0913
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888870
Tổng số nút: 3 nút
Quẻ số 15 : ::|::: Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)
99,000,000 88870 Vinaphone đầu số 08888
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888872
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 11 : |||::: Địa Thiên Thái (泰 tài)
171,000,000 88872 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888068
Tổng số nút: 2 nút
Quẻ số 7 : :|:::: Địa Thủy Sư (師 shī)
72,000,000 88068 Vinaphone đầu số 0888
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
01223333335
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 24 : |::::: Địa Lôi Phục (復 fù)
10,800,000 33335 Mobifone đầu số 01223
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
01225555558
Tổng số nút: 3 nút
Quẻ số 43 : |||||: Trạch Thiên Quải (夬 guài)
10,800,000 55558 Mobifone đầu số 012
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
0989999998
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 21 : |::|:| Hỏa Lôi Phệ Hạp (噬嗑 shì kè)
765,000,000 99998 Viettel đầu số 0989
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Viettel Đặt mua
01255555548
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 20 : ::::|| Phong Địa Quan (觀 guān)
12,600,000 55548 Vinaphone đầu số 01255
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888302
Tổng số nút: 3 nút
Quẻ số 46 : :||::: Địa Phong Thăng (升 shēng)
13,050,000 88302 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888895
Tổng số nút: 10 nút
Quẻ số 7 : :|:::: Địa Thủy Sư (師 shī)
207,000,000 88895 Vinaphone đầu số 0888
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0899999932
Tổng số nút: 7 nút
Quẻ số 35 : :::|:| Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)
58,500,000 99932 Mobifone đầu số 08999
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
0888888902
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 36 : |:|::: Địa Hỏa Minh Di (明夷 míng yí)
13,500,000 88902 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
01299999975
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 20 : ::::|| Phong Địa Quan (觀 guān)
16,200,000 99975 Vinaphone đầu số 0129
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0899999970
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 38 : ||:|:| Hỏa Trạch Khuê (睽 kuí)
58,500,000 99970 Mobifone đầu số 08999
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
01299999998
Tổng số nút: 4 nút
Quẻ số 57 : :||:|| Thuần Tốn (巽 xùn)
270,000,000 99998 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
01299999910
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 57 : :||:|| Thuần Tốn (巽 xùn)
17,820,000 99910 Vinaphone đầu số 0129
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0898888885
Tổng số nút: 10 nút
Quẻ số 44 : :||||| Thiên Phong Cấu (姤 gòu)
117,000,000 88885 Mobifone đầu số 08988
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
0888888925
Tổng số nút: 4 nút
Quẻ số 2 : :::::: Thuần Khôn (坤 kūn)
18,000,000 88925 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
01223333338
Tổng số nút: 1 nút
Quẻ số 15 : ::|::: Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)
19,800,000 33338 Mobifone đầu số 0122
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
0888888988
Tổng số nút: 3 nút
Quẻ số 11 : |||::: Địa Thiên Thái (泰 tài)
585,000,000 88988 Vinaphone đầu số 08888
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0899999982
Tổng số nút: 2 nút
Quẻ số 50 : :|||:| Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng)
76,500,000 99982 Mobifone đầu số 089
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
01999999568
Tổng số nút: 4 nút
Quẻ số 40 : :|:|:: Lôi Thủy Giải (解 xiè)
22,500,000 99568 Gmobile đầu số 0199
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Gmobile Đặt mua
0899999998
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 21 : |::|:| Hỏa Lôi Phệ Hạp (噬嗑 shì kè)
990,000,000 99998 Mobifone đầu số 08999
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
0899999950
Tổng số nút: 7 nút
Quẻ số 35 : :::|:| Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)
67,500,000 99950 Mobifone đầu số 089
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
01999999948
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 16 : :::|:: Lôi Địa Dự (豫 yù)
25,200,000 99948 Gmobile đầu số 0199
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Gmobile Đặt mua
01276666662
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 2 : :::::: Thuần Khôn (坤 kūn)
31,500,000 66662 Vinaphone đầu số 01276
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888835
Tổng số nút: 4 nút
Quẻ số 2 : :::::: Thuần Khôn (坤 kūn)
134,550,000 88835 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0899999940
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 56 : ::||:| Hỏa Sơn Lữ (旅 lu3)
35,100,000 99940 Mobifone đầu số 0899
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
01999999268
Tổng số nút: 1 nút
Quẻ số 55 : |:||:: Lôi Hỏa Phong (豐 feng1)
35,910,000 99268 Gmobile đầu số 01999
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Gmobile Đặt mua
0888888805
Tổng số nút: 1 nút
Quẻ số 46 : :||::: Địa Phong Thăng (升 shēng)
105,300,000 88805 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0899999925
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 38 : ||:|:| Hỏa Trạch Khuê (睽 kuí)
58,500,000 99925 Mobifone đầu số 0899
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
0888888485
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 11 : |||::: Địa Thiên Thái (泰 tài)
45,000,000 88485 Vinaphone đầu số 08888
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0899999935
Tổng số nút: 10 nút
Quẻ số 30 : |:||:| Thuần Ly (離 lí)
45,000,000 99935 Mobifone đầu số 089
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
01215555558
Tổng số nút: 2 nút
Quẻ số 1 : |||||| Thuần Càn (乾 qián)
58,500,000 55558 Mobifone đầu số 0121
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
01666666368
Tổng số nút: 4 nút
Quẻ số 30 : |:||:| Thuần Ly (離 lí)
58,500,000 66368 Viettel đầu số 01666
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Viettel Đặt mua
01683333331
Tổng số nút: 4 nút
Quẻ số 45 : :::||: Trạch Địa Tụy (萃 cuì)
4,750,000 33331 Viettel đầu số 016
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 6/10
Mệnh thổ 6.5/10
Viettel Đặt mua
0888888621
Tổng số nút: 7 nút
Quẻ số 11 : |||::: Địa Thiên Thái (泰 tài)
5,220,000 88621 Vinaphone đầu số 0888
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 6/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0898888881
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 1 : |||||| Thuần Càn (乾 qián)
117,000,000 88881 Mobifone đầu số 08988
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 6/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
01244444401
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 14 : ||||:| Hỏa Thiên Đại Hữu (大有 dà yǒu)
9,000,000 44401 Mobifone đầu số 012
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 6/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
0888888491
Tổng số nút: 2 nút
Quẻ số 7 : :|:::: Địa Thủy Sư (師 shī)
9,000,000 88491 Vinaphone đầu số 0888
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 6/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0978888881
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 11 : |||::: Địa Thiên Thái (泰 tài)
99,000,000 88881 Viettel đầu số 09788
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 6/10
Mệnh thổ 6.5/10
Viettel Đặt mua
01233333361
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 13 : |:|||| Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)
13,500,000 33361 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 6/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888951
Tổng số nút: 3 nút
Quẻ số 15 : ::|::: Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)
19,800,000 88951 Vinaphone đầu số 0888
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 6/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
01299999981
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 57 : :||:|| Thuần Tốn (巽 xùn)
24,300,000 99981 Vinaphone đầu số 01299
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 6/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
01655555581
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 44 : :||||| Thiên Phong Cấu (姤 gòu)
27,000,000 55581 Viettel đầu số 016
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 6/10
Mệnh thổ 6.5/10
Viettel Đặt mua
01296666661
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 31 : ::|||: Trạch Sơn Hàm (咸 xián)
34,200,000 66661 Vinaphone đầu số 0129
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 6/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0899999941
Tổng số nút: 7 nút
Quẻ số 35 : :::|:| Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)
35,100,000 99941 Mobifone đầu số 08999
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 6/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
0888888611
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 2 : :::::: Thuần Khôn (坤 kūn)
45,000,000 88611 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 6/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0899999961
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 38 : ||:|:| Hỏa Trạch Khuê (睽 kuí)
49,500,000 99961 Mobifone đầu số 0899
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 6/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
01667777773
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 40 : :|:|:: Lôi Thủy Giải (解 xiè)
5,400,000 77773 Viettel đầu số 01667
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6/10
Viettel Đặt mua
0888888214
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 15 : ::|::: Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)
7,650,000 88214 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6/10
Vinaphone Đặt mua
0888888574
Tổng số nút: 4 nút
Quẻ số 2 : :::::: Thuần Khôn (坤 kūn)
7,650,000 88574 Vinaphone đầu số 0888
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6/10
Vinaphone Đặt mua
0888888243
Tổng số nút: 7 nút
Quẻ số 11 : |||::: Địa Thiên Thái (泰 tài)
9,000,000 88243 Vinaphone đầu số 08888
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6/10
Vinaphone Đặt mua
0899999913
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 56 : ::||:| Hỏa Sơn Lữ (旅 lu3)
58,500,000 99913 Mobifone đầu số 089
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6/10
Mobifone Đặt mua
0901111114
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 35 : :::|:| Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)
71,820,000 11114 Mobifone đầu số 0901
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6/10
Mobifone Đặt mua
01299999974
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 53 : ::|:|| Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)
16,200,000 99974 Vinaphone đầu số 01299
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6/10
Vinaphone Đặt mua
0899999973
Tổng số nút: 2 nút
Quẻ số 50 : :|||:| Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng)
58,500,000 99973 Mobifone đầu số 089
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6/10
Mobifone Đặt mua
0899999994
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 35 : :::|:| Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)
207,000,000 99994 Mobifone đầu số 0899
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6/10
Mobifone Đặt mua
0888888854
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 11 : |||::: Địa Thiên Thái (泰 tài)
89,100,000 88854 Vinaphone đầu số 08888
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6/10
Vinaphone Đặt mua
01276666663
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 11 : |||::: Địa Thiên Thái (泰 tài)
31,500,000 66663 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6/10
Vinaphone Đặt mua
0888888863
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 11 : |||::: Địa Thiên Thái (泰 tài)
117,000,000 88863 Vinaphone đầu số 0888
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6/10
Vinaphone Đặt mua
0899999953
Tổng số nút: 10 nút
Quẻ số 30 : |:||:| Thuần Ly (離 lí)
31,500,000 99953 Mobifone đầu số 08999
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6/10
Mobifone Đặt mua
0888888864
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 19 : ||:::: Địa Trạch Lâm (臨 lín)
108,000,000 88864 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6/10
Vinaphone Đặt mua
0899999984
Tổng số nút: 4 nút
Quẻ số 56 : ::||:| Hỏa Sơn Lữ (旅 lu3)
43,200,000 99984 Mobifone đầu số 0899
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6/10
Mobifone Đặt mua

Sim số đẹp lục quý giữa, Sim số đẹp đầu số, đuôi số đẹp Sim số đẹp lục quý giữa

Nếu việc tra phong thủy, tìm kiếm,tra cứu thông tin gây khó khăn cho quý khách.Xin vui lòng liên hệ Hotline