Tìm sim có số 6789 bạn hãy gõ 6789
Tìm sim có đầu 090 đuôi 8888 hãy gõ 090*8888
Tìm sim bắt đầu bằng 0914 đuôi bất kỳ, hãy gõ: 0914*
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 03111993 , nhập 03111993
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau
Sim PHong Thuy

Trang chủ » Sim số đẹp lục quý giữa

Số sim Giá tiền Phong Thủy Mạng di dộng Đặt mua
0899999924
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 14 : ||||:| Hỏa Thiên Đại Hữu (大有 dà yǒu)
32,400,000 99924 Mobifone đầu số 0899
Mệnh kim 9.5/10
Mệnh mộc 9.5/10
Mệnh thủy 9.5/10
Mệnh hỏa 10/10
Mệnh thổ 9/10
Mobifone Đặt mua
0899999906
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 14 : ||||:| Hỏa Thiên Đại Hữu (大有 dà yǒu)
58,500,000 99906 Mobifone đầu số 08999
Mệnh kim 9.5/10
Mệnh mộc 9/10
Mệnh thủy 10/10
Mệnh hỏa 9.5/10
Mệnh thổ 9.5/10
Mobifone Đặt mua
0899999960
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 14 : ||||:| Hỏa Thiên Đại Hữu (大有 dà yǒu)
49,500,000 99960 Mobifone đầu số 089
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Mobifone Đặt mua
0899999942
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 14 : ||||:| Hỏa Thiên Đại Hữu (大有 dà yǒu)
35,100,000 99942 Mobifone đầu số 0899
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Mobifone Đặt mua
01255555578
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 37 : |:|:|| Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén)
7,200,000 55578 Vinaphone đầu số 01255
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888910
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 19 : ||:::: Địa Trạch Lâm (臨 lín)
89,100,000 88910 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01257777778
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 22 : |:|::| Sơn Hỏa Bí (賁 bì)
359,100,000 77778 Vinaphone đầu số 0125
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01277777758
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 1 : |||||| Thuần Càn (乾 qián)
5,310,000 77758 Vinaphone đầu số 01277
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
0899999915
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 14 : ||||:| Hỏa Thiên Đại Hữu (大有 dà yǒu)
58,500,000 99915 Mobifone đầu số 089
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Mobifone Đặt mua
0899999951
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 14 : ||||:| Hỏa Thiên Đại Hữu (大有 dà yǒu)
67,500,000 99951 Mobifone đầu số 0899
Mệnh kim 8.5/10
Mệnh mộc 9/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8/10
Mệnh thổ 8.5/10
Mobifone Đặt mua
01299999984
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 20 : ::::|| Phong Địa Quan (觀 guān)
13,500,000 99984 Vinaphone đầu số 01299
Mệnh kim 8.5/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 9/10
Mệnh thổ 8/10
Vinaphone Đặt mua
0899999986
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 14 : ||||:| Hỏa Thiên Đại Hữu (大有 dà yǒu)
10,800,000 99986 Mobifone đầu số 089
Mệnh kim 8.5/10
Mệnh mộc 8/10
Mệnh thủy 9/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Mobifone Đặt mua
0888888867
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 46 : :||::: Địa Phong Thăng (升 shēng)
99,000,000 88867 Vinaphone đầu số 0888
Mệnh kim 8.5/10
Mệnh mộc 8/10
Mệnh thủy 9/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888857
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 24 : |::::: Địa Lôi Phục (復 fù)
135,000,000 88857 Vinaphone đầu số 08888
Mệnh kim 8.5/10
Mệnh mộc 8/10
Mệnh thủy 9/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
0899999928
Tổng số nút: 2 nút
Quẻ số 50 : :|||:| Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng)
58,500,000 99928 Mobifone đầu số 089
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Mobifone Đặt mua
01677777718
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 57 : :||:|| Thuần Tốn (巽 xùn)
16,200,000 77718 Viettel đầu số 0167
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Viettel Đặt mua
0899999985
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 35 : :::|:| Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)
76,500,000 99985 Mobifone đầu số 08999
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Mobifone Đặt mua
0899999905
Tổng số nút: 7 nút
Quẻ số 35 : :::|:| Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)
58,500,000 99905 Mobifone đầu số 089
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Mobifone Đặt mua
01299999938
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 53 : ::|:|| Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)
11,700,000 99938 Vinaphone đầu số 0129
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
01685555552
Tổng số nút: 7 nút
Quẻ số 55 : |:||:: Lôi Hỏa Phong (豐 feng1)
16,200,000 55552 Viettel đầu số 01685
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Viettel Đặt mua
0899999962
Tổng số nút: 10 nút
Quẻ số 30 : |:||:| Thuần Ly (離 lí)
49,500,000 99962 Mobifone đầu số 089
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Mobifone Đặt mua
0888888875
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 24 : |::::: Địa Lôi Phục (復 fù)
171,000,000 88875 Vinaphone đầu số 0888
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888890
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 11 : |||::: Địa Thiên Thái (泰 tài)
207,000,000 88890 Vinaphone đầu số 08888
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
0899999920
Tổng số nút: 4 nút
Quẻ số 50 : :|||:| Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng)
49,500,000 99920 Mobifone đầu số 089
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Mobifone Đặt mua
01299999980
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 42 : |:::|| Phong Lôi Ích (益 yì)
13,500,000 99980 Vinaphone đầu số 0129
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888730
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 19 : ||:::: Địa Trạch Lâm (臨 lín)
4,950,000 88730 Vinaphone đầu số 08888
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
01666666598
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 35 : :::|:| Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)
7,200,000 66598 Viettel đầu số 016
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Viettel Đặt mua
01299999948
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 20 : ::::|| Phong Địa Quan (觀 guān)
5,580,000 99948 Vinaphone đầu số 0129
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
0899999958
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 35 : :::|:| Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)
62,100,000 99958 Mobifone đầu số 08999
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Mobifone Đặt mua
0899999902
Tổng số nút: 4 nút
Quẻ số 50 : :|||:| Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng)
58,500,000 99902 Mobifone đầu số 089
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Mobifone Đặt mua
0899999914
Tổng số nút: 7 nút
Quẻ số 35 : :::|:| Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)
40,500,000 99914 Mobifone đầu số 0899
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 8/10
Mệnh thổ 7/10
Mobifone Đặt mua
0888888894
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 46 : :||::: Địa Phong Thăng (升 shēng)
207,000,000 88894 Vinaphone đầu số 08888
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 8/10
Mệnh thổ 7/10
Vinaphone Đặt mua
01255555584
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 20 : ::::|| Phong Địa Quan (觀 guān)
3,900,000 55584 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 8/10
Mệnh thổ 7/10
Vinaphone Đặt mua
0899999923
Tổng số nút: 7 nút
Quẻ số 35 : :::|:| Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)
58,500,000 99923 Mobifone đầu số 0899
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 8/10
Mệnh thổ 7/10
Mobifone Đặt mua
01655555583
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 33 : ::|||| Thiên Sơn Độn (遯 dùn)
12,960,000 55583 Viettel đầu số 01655
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 8/10
Mệnh thổ 7/10
Viettel Đặt mua
0968888883
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 22 : |:|::| Sơn Hỏa Bí (賁 bì)
198,000,000 88883 Viettel đầu số 096
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 8/10
Mệnh thổ 7/10
Viettel Đặt mua
0899999964
Tổng số nút: 2 nút
Quẻ số 50 : :|||:| Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng)
31,500,000 99964 Mobifone đầu số 0899
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 8/10
Mệnh thổ 7/10
Mobifone Đặt mua
0888888053
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 2 : :::::: Thuần Khôn (坤 kūn)
46,800,000 88053 Vinaphone đầu số 08888
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 8/10
Mệnh thổ 7/10
Vinaphone Đặt mua
0888888054
Tổng số nút: 7 nút
Quẻ số 11 : |||::: Địa Thiên Thái (泰 tài)
6,750,000 88054 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 8/10
Mệnh thổ 7/10
Vinaphone Đặt mua
0888888836
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 11 : |||::: Địa Thiên Thái (泰 tài)
180,000,000 88836 Vinaphone đầu số 0888
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888007
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 15 : ::|::: Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)
63,000,000 88007 Vinaphone đầu số 08888
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
0899999926
Tổng số nút: 10 nút
Quẻ số 30 : |:||:| Thuần Ly (離 lí)
58,500,000 99926 Mobifone đầu số 089
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Mobifone Đặt mua
0899999976
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 35 : :::|:| Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)
58,500,000 99976 Mobifone đầu số 0899
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Mobifone Đặt mua
0899999946
Tổng số nút: 2 nút
Quẻ số 50 : :|||:| Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng)
35,100,000 99946 Mobifone đầu số 08999
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Mobifone Đặt mua
01255555586
Tổng số nút: 7 nút
Quẻ số 61 : ||::|| Phong Trạch Trung Phu (中孚 zhōng fú)
18,000,000 55586 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888876
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 46 : :||::: Địa Phong Thăng (升 shēng)
171,000,000 88876 Vinaphone đầu số 0888
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888596
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 24 : |::::: Địa Lôi Phục (復 fù)
31,500,000 88596 Vinaphone đầu số 08888
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
0899999967
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 35 : :::|:| Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)
58,500,000 99967 Mobifone đầu số 089
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Mobifone Đặt mua
0888888749
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 24 : |::::: Địa Lôi Phục (復 fù)
12,600,000 88749 Vinaphone đầu số 0888
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 8/10
Vinaphone Đặt mua
01666666859
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 35 : :::|:| Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)
4,950,000 66859 Viettel đầu số 01666
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 8/10
Viettel Đặt mua
0888888849
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 46 : :||::: Địa Phong Thăng (升 shēng)
89,100,000 88849 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 8/10
Vinaphone Đặt mua
01233333352
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 13 : |:|||| Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)
2,200,000 33352 Vinaphone đầu số 0123
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
01276666662
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 2 : :::::: Thuần Khôn (坤 kūn)
31,500,000 66662 Vinaphone đầu số 01276
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888068
Tổng số nút: 2 nút
Quẻ số 7 : :|:::: Địa Thủy Sư (師 shī)
59,400,000 88068 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888688
Tổng số nút: 10 nút
Quẻ số 7 : :|:::: Địa Thủy Sư (師 shī)
1,440,000,000 88688 Vinaphone đầu số 0888
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888485
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 11 : |||::: Địa Thiên Thái (泰 tài)
29,700,000 88485 Vinaphone đầu số 08888
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
01234444448
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 17 : |::||: Trạch Lôi Tùy (隨 suí)
9,000,000 44448 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0899999932
Tổng số nút: 7 nút
Quẻ số 35 : :::|:| Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)
58,500,000 99932 Mobifone đầu số 0899
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
0888888988
Tổng số nút: 3 nút
Quẻ số 11 : |||::: Địa Thiên Thái (泰 tài)
675,000,000 88988 Vinaphone đầu số 08888
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
01235555558
Tổng số nút: 4 nút
Quẻ số 14 : ||||:| Hỏa Thiên Đại Hữu (大有 dà yǒu)
27,000,000 55558 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888302
Tổng số nút: 3 nút
Quẻ số 46 : :||::: Địa Phong Thăng (升 shēng)
13,050,000 88302 Vinaphone đầu số 0888
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888872
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 11 : |||::: Địa Thiên Thái (泰 tài)
171,000,000 88872 Vinaphone đầu số 08888
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888925
Tổng số nút: 4 nút
Quẻ số 2 : :::::: Thuần Khôn (坤 kūn)
18,000,000 88925 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
01255555580
Tổng số nút: 1 nút
Quẻ số 42 : |:::|| Phong Lôi Ích (益 yì)
3,900,000 55580 Vinaphone đầu số 0125
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888870
Tổng số nút: 3 nút
Quẻ số 15 : ::|::: Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)
99,000,000 88870 Vinaphone đầu số 08888
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
01255555548
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 20 : ::::|| Phong Địa Quan (觀 guān)
4,280,000 55548 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0899999950
Tổng số nút: 7 nút
Quẻ số 35 : :::|:| Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)
67,500,000 99950 Mobifone đầu số 0899
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
01215555558
Tổng số nút: 2 nút
Quẻ số 1 : |||||| Thuần Càn (乾 qián)
23,400,000 55558 Mobifone đầu số 01215
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
0899999982
Tổng số nút: 2 nút
Quẻ số 50 : :|||:| Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng)
76,500,000 99982 Mobifone đầu số 089
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
0888888705
Tổng số nút: 10 nút
Quẻ số 24 : |::::: Địa Lôi Phục (復 fù)
4,750,000 88705 Vinaphone đầu số 0888
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0913333330
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 24 : |::::: Địa Lôi Phục (復 fù)
89,100,000 33330 Vinaphone đầu số 09133
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0899999940
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 56 : ::||:| Hỏa Sơn Lữ (旅 lu3)
35,100,000 99940 Mobifone đầu số 089
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
0899999970
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 38 : ||:|:| Hỏa Trạch Khuê (睽 kuí)
58,500,000 99970 Mobifone đầu số 0899
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
01277777778
Tổng số nút: 10 nút
Quẻ số 13 : |:|||| Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)
180,000,000 77778 Vinaphone đầu số 01277
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888968
Tổng số nút: 1 nút
Quẻ số 15 : ::|::: Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)
241,200,000 88968 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888895
Tổng số nút: 10 nút
Quẻ số 7 : :|:::: Địa Thủy Sư (師 shī)
207,000,000 88895 Vinaphone đầu số 0888
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888902
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 36 : |:|::: Địa Hỏa Minh Di (明夷 míng yí)
13,500,000 88902 Vinaphone đầu số 08888
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888078
Tổng số nút: 3 nút
Quẻ số 15 : ::|::: Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)
270,000,000 88078 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0899999935
Tổng số nút: 10 nút
Quẻ số 30 : |:||:| Thuần Ly (離 lí)
45,000,000 99935 Mobifone đầu số 0899
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
0899999952
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 38 : ||:|:| Hỏa Trạch Khuê (睽 kuí)
67,500,000 99952 Mobifone đầu số 08999
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
01299999975
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 20 : ::::|| Phong Địa Quan (觀 guān)
8,910,000 99975 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
01299999998
Tổng số nút: 4 nút
Quẻ số 57 : :||:|| Thuần Tốn (巽 xùn)
225,000,000 99998 Vinaphone đầu số 0129
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888495
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 19 : ||:::: Địa Trạch Lâm (臨 lín)
5,400,000 88495 Vinaphone đầu số 08888
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
01244444498
Tổng số nút: 4 nút
Quẻ số 14 : ||||:| Hỏa Thiên Đại Hữu (大有 dà yǒu)
5,400,000 44498 Mobifone đầu số 012
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
0899999925
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 38 : ||:|:| Hỏa Trạch Khuê (睽 kuí)
58,500,000 99925 Mobifone đầu số 0899
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
01235555552
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 30 : |:||:| Thuần Ly (離 lí)
5,760,000 55552 Vinaphone đầu số 01235
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0899999998
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 21 : |::|:| Hỏa Lôi Phệ Hạp (噬嗑 shì kè)
1,530,000,000 99998 Mobifone đầu số 089
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
01244444401
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 14 : ||||:| Hỏa Thiên Đại Hữu (大有 dà yǒu)
3,800,000 44401 Mobifone đầu số 0124
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 6/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
01296666661
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 31 : ::|||: Trạch Sơn Hàm (咸 xián)
9,900,000 66661 Vinaphone đầu số 01296
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 6/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0899999961
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 38 : ||:|:| Hỏa Trạch Khuê (睽 kuí)
49,500,000 99961 Mobifone đầu số 089
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 6/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
0899999941
Tổng số nút: 7 nút
Quẻ số 35 : :::|:| Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)
35,100,000 99941 Mobifone đầu số 0899
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 6/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
01233333361
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 13 : |:|||| Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)
4,750,000 33361 Vinaphone đầu số 01233
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 6/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888491
Tổng số nút: 2 nút
Quẻ số 7 : :|:::: Địa Thủy Sư (師 shī)
6,750,000 88491 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 6/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
01655555581
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 44 : :||||| Thiên Phong Cấu (姤 gòu)
12,960,000 55581 Viettel đầu số 0165
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 6/10
Mệnh thổ 6.5/10
Viettel Đặt mua
01298888883
Tổng số nút: 3 nút
Quẻ số 55 : |:||:: Lôi Hỏa Phong (豐 feng1)
72,000,000 88883 Vinaphone đầu số 01298
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6/10
Vinaphone Đặt mua
01233333343
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 13 : |:|||| Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)
13,500,000 33343 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6/10
Vinaphone Đặt mua
0899999973
Tổng số nút: 2 nút
Quẻ số 50 : :|||:| Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng)
58,500,000 99973 Mobifone đầu số 0899
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6/10
Mobifone Đặt mua
0888888854
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 11 : |||::: Địa Thiên Thái (泰 tài)
89,100,000 88854 Vinaphone đầu số 08888
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6/10
Vinaphone Đặt mua
0888888503
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 2 : :::::: Thuần Khôn (坤 kūn)
20,250,000 88503 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6/10
Vinaphone Đặt mua
01255555524
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 61 : ||::|| Phong Trạch Trung Phu (中孚 zhōng fú)
3,900,000 55524 Vinaphone đầu số 0125
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6/10
Vinaphone Đặt mua
0888888873
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 19 : ||:::: Địa Trạch Lâm (臨 lín)
171,000,000 88873 Vinaphone đầu số 08888
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6/10
Vinaphone Đặt mua
0888888863
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 11 : |||::: Địa Thiên Thái (泰 tài)
117,000,000 88863 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6/10
Vinaphone Đặt mua
01299999974
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 53 : ::|:|| Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)
8,910,000 99974 Vinaphone đầu số 0129
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6/10
Vinaphone Đặt mua
0899999913
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 56 : ::||:| Hỏa Sơn Lữ (旅 lu3)
58,500,000 99913 Mobifone đầu số 08999
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6/10
Mobifone Đặt mua
01276666663
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 11 : |||::: Địa Thiên Thái (泰 tài)
31,500,000 66663 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6/10
Vinaphone Đặt mua
0899999904
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 56 : ::||:| Hỏa Sơn Lữ (旅 lu3)
58,500,000 99904 Mobifone đầu số 0899
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6/10
Mobifone Đặt mua
01255555583
Tổng số nút: 4 nút
Quẻ số 53 : ::|:|| Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)
19,800,000 55583 Vinaphone đầu số 01255
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6/10
Vinaphone Đặt mua
0899999984
Tổng số nút: 4 nút
Quẻ số 56 : ::||:| Hỏa Sơn Lữ (旅 lu3)
43,200,000 99984 Mobifone đầu số 089
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6/10
Mobifone Đặt mua
01277777783
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 33 : ::|||| Thiên Sơn Độn (遯 dùn)
5,310,000 77783 Vinaphone đầu số 0127
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6/10
Vinaphone Đặt mua
0899999953
Tổng số nút: 10 nút
Quẻ số 30 : |:||:| Thuần Ly (離 lí)
31,500,000 99953 Mobifone đầu số 08999
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6/10
Mobifone Đặt mua
0888888864
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 19 : ||:::: Địa Trạch Lâm (臨 lín)
108,000,000 88864 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6/10
Vinaphone Đặt mua
0888888214
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 15 : ::|::: Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)
6,750,000 88214 Vinaphone đầu số 0888
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6/10
Vinaphone Đặt mua
0888888243
Tổng số nút: 7 nút
Quẻ số 11 : |||::: Địa Thiên Thái (泰 tài)
6,750,000 88243 Vinaphone đầu số 08888
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6/10
Vinaphone Đặt mua
0888888574
Tổng số nút: 4 nút
Quẻ số 2 : :::::: Thuần Khôn (坤 kūn)
6,750,000 88574 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6/10
Vinaphone Đặt mua
0888888896
Tổng số nút: 1 nút
Quẻ số 15 : ::|::: Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)
207,000,000 88896 Vinaphone đầu số 0888
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
01277777787
Tổng số nút: 10 nút
Quẻ số 13 : |:|||| Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)
27,000,000 77787 Vinaphone đầu số 01277
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
01249999997
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 24 : |::::: Địa Lôi Phục (復 fù)
36,000,000 99997 Mobifone đầu số 012
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
0888888456
Tổng số nút: 3 nút
Quẻ số 15 : ::|::: Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)
90,000,000 88456 Vinaphone đầu số 0888
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888566
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 11 : |||::: Địa Thiên Thái (泰 tài)
45,000,000 88566 Vinaphone đầu số 08888
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888636
Tổng số nút: 3 nút
Quẻ số 15 : ::|::: Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)
67,500,000 88636 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0899999907
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 38 : ||:|:| Hỏa Trạch Khuê (睽 kuí)
58,500,000 99907 Mobifone đầu số 0899
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
01299999957
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 20 : ::::|| Phong Địa Quan (觀 guān)
7,200,000 99957 Vinaphone đầu số 01299
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
01277777776
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 1 : |||||| Thuần Càn (乾 qián)
58,500,000 77776 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888897
Tổng số nút: 2 nút
Quẻ số 2 : :::::: Thuần Khôn (坤 kūn)
207,000,000 88897 Vinaphone đầu số 0888
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0899999916
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 38 : ||:|:| Hỏa Trạch Khuê (睽 kuí)
58,500,000 99916 Mobifone đầu số 08999
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
0888888246
Tổng số nút: 10 nút
Quẻ số 24 : |::::: Địa Lôi Phục (復 fù)
34,200,000 88246 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0899999917
Tổng số nút: 10 nút
Quẻ số 30 : |:||:| Thuần Ly (離 lí)
58,500,000 99917 Mobifone đầu số 0899
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
01277777795
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 10 : ||:||| Thiên Trạch Lý (履 lǚ)
5,310,000 77795 Vinaphone đầu số 01277
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6/10
Mệnh thủy 5.5/10
Mệnh hỏa 6/10
Mệnh thổ 6/10
Vinaphone Đặt mua
01277777749
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 1 : |||||| Thuần Càn (乾 qián)
4,750,000 77749 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 6/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 7/10
Vinaphone Đặt mua
0888888589
Tổng số nút: 10 nút
Quẻ số 7 : :|:::: Địa Thủy Sư (師 shī)
54,000,000 88589 Vinaphone đầu số 0888
Mệnh kim 6/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 7/10
Vinaphone Đặt mua

Sim số đẹp lục quý giữa, Sim số đẹp đầu số, đuôi số đẹp Sim số đẹp lục quý giữa

Nếu việc tra phong thủy, tìm kiếm,tra cứu thông tin gây khó khăn cho quý khách.Xin vui lòng liên hệ Hotline