Tìm sim có số 6789 bạn hãy gõ 6789
Tìm sim có đầu 090 đuôi 8888 hãy gõ 090*8888
Tìm sim bắt đầu bằng 0914 đuôi bất kỳ, hãy gõ: 0914*
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 03111993 , nhập 03111993
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau
Sim PHong Thuy

Trang chủ » Sim số đẹp lục quý giữa

Số sim Giá tiền Phong Thủy Mạng di dộng Đặt mua
01257777778
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 22 : |:|::| Sơn Hỏa Bí (賁 bì)
899,100,000 77778 Vinaphone đầu số 0125
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01249999998
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 46 : :||::: Địa Phong Thăng (升 shēng)
258,120,000 99998 Mobifone đầu số 01249
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Mobifone Đặt mua
01255555578
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 37 : |:|:|| Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén)
20,700,000 55578 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01275555558
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 26 : |||::| Sơn Thiên Đại Súc (大畜 dà chù)
80,100,000 55558 Vinaphone đầu số 0127
Mệnh kim 9/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
01299999984
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 20 : ::::|| Phong Địa Quan (觀 guān)
24,300,000 99984 Vinaphone đầu số 01299
Mệnh kim 8.5/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 9/10
Mệnh thổ 8.5/10
Vinaphone Đặt mua
0849999991
Tổng số nút: 7 nút
Quẻ số 48 : :||:|: Thủy Phong Tỉnh (井 jǐng)
72,000,000 99991 Vinaphone đầu số 084
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 8.5/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 8/10
Mệnh thổ 8/10
Vinaphone Đặt mua
0888888007
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 15 : ::|::: Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)
63,000,000 88007 Vinaphone đầu số 0888
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 8/10
Mệnh thủy 8.5/10
Mệnh hỏa 8/10
Mệnh thổ 8/10
Vinaphone Đặt mua
0888888053
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 2 : :::::: Thuần Khôn (坤 kūn)
46,800,000 88053 Vinaphone đầu số 08888
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 8/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8/10
Vinaphone Đặt mua
01255555584
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 20 : ::::|| Phong Địa Quan (觀 guān)
13,500,000 55584 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 8/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 8.5/10
Mệnh thổ 8/10
Vinaphone Đặt mua
0855555502
Tổng số nút: 10 nút
Quẻ số 26 : |||::| Sơn Thiên Đại Súc (大畜 dà chù)
45,000,000 55502 Vinaphone đầu số 0855
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888925
Tổng số nút: 4 nút
Quẻ số 2 : :::::: Thuần Khôn (坤 kūn)
23,400,000 88925 Vinaphone đầu số 08888
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
01688888812
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 22 : |:|::| Sơn Hỏa Bí (賁 bì)
40,500,000 88812 Viettel đầu số 016
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Viettel Đặt mua
01666666368
Tổng số nút: 4 nút
Quẻ số 30 : |:||:| Thuần Ly (離 lí)
58,500,000 66368 Viettel đầu số 0166
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Viettel Đặt mua
01666666598
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 35 : :::|:| Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)
18,000,000 66598 Viettel đầu số 01666
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Viettel Đặt mua
0827777770
Tổng số nút: 2 nút
Quẻ số 24 : |::::: Địa Lôi Phục (復 fù)
72,000,000 77770 Vinaphone đầu số 082
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888078
Tổng số nút: 3 nút
Quẻ số 15 : ::|::: Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)
315,000,000 88078 Vinaphone đầu số 0888
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
01299999998
Tổng số nút: 4 nút
Quẻ số 57 : :||:|| Thuần Tốn (巽 xùn)
270,000,000 99998 Vinaphone đầu số 01299
Mệnh kim 8/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888491
Tổng số nút: 2 nút
Quẻ số 7 : :|:::: Địa Thủy Sư (師 shī)
13,500,000 88491 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 8/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
0845555551
Tổng số nút: 3 nút
Quẻ số 48 : :||:|: Thủy Phong Tỉnh (井 jǐng)
90,000,000 55551 Vinaphone đầu số 0845
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 8/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888951
Tổng số nút: 3 nút
Quẻ số 15 : ::|::: Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)
16,200,000 88951 Vinaphone đầu số 08888
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 8/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888636
Tổng số nút: 3 nút
Quẻ số 15 : ::|::: Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)
67,500,000 88636 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
0986666667
Tổng số nút: 10 nút
Quẻ số 53 : ::|:|| Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)
203,400,000 66667 Viettel đầu số 0986
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Viettel Đặt mua
0888888406
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 19 : ||:::: Địa Trạch Lâm (臨 lín)
16,200,000 88406 Vinaphone đầu số 08888
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888596
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 24 : |::::: Địa Lôi Phục (復 fù)
31,500,000 88596 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 8/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
0849999994
Tổng số nút: 10 nút
Quẻ số 8 : ::::|: Thủy Địa Tỷ (比 bǐ)
108,000,000 99994 Vinaphone đầu số 0849
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 8/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
01689999994
Tổng số nút: 3 nút
Quẻ số 11 : |||::: Địa Thiên Thái (泰 tài)
35,100,000 99994 Viettel đầu số 01689
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 8/10
Mệnh thổ 7.5/10
Viettel Đặt mua
0888888749
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 24 : |::::: Địa Lôi Phục (復 fù)
22,500,000 88749 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 8/10
Vinaphone Đặt mua
01688888809
Tổng số nút: 4 nút
Quẻ số 26 : |||::| Sơn Thiên Đại Súc (大畜 dà chù)
71,100,000 88809 Viettel đầu số 0168
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7.5/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 8/10
Viettel Đặt mua
01255555548
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 20 : ::::|| Phong Địa Quan (觀 guān)
12,600,000 55548 Vinaphone đầu số 01255
Mệnh kim 7.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 7/10
Vinaphone Đặt mua
01299999981
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 57 : :||:|| Thuần Tốn (巽 xùn)
24,300,000 99981 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 7/10
Vinaphone Đặt mua
0888888611
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 2 : :::::: Thuần Khôn (坤 kūn)
45,000,000 88611 Vinaphone đầu số 0888
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 7/10
Vinaphone Đặt mua
0824444441
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 43 : |||||: Trạch Thiên Quải (夬 guài)
27,000,000 44441 Vinaphone đầu số 08244
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 7/10
Vinaphone Đặt mua
01655555581
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 44 : :||||| Thiên Phong Cấu (姤 gòu)
36,000,000 55581 Viettel đầu số 016
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 7.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 7/10
Viettel Đặt mua
0888888503
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 2 : :::::: Thuần Khôn (坤 kūn)
20,250,000 88503 Vinaphone đầu số 0888
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7.5/10
Mệnh thổ 7/10
Vinaphone Đặt mua
0888888819
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 19 : ||:::: Địa Trạch Lâm (臨 lín)
148,500,000 88819 Vinaphone đầu số 08888
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
0844444469
Tổng số nút: 7 nút
Quẻ số 55 : |:||:: Lôi Hỏa Phong (豐 feng1)
27,000,000 44469 Vinaphone đầu số 084
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 7.5/10
Vinaphone Đặt mua
0913333330
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 24 : |::::: Địa Lôi Phục (復 fù)
108,000,000 33330 Vinaphone đầu số 0913
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
01299999975
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 20 : ::::|| Phong Địa Quan (觀 guān)
16,200,000 99975 Vinaphone đầu số 01299
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888165
Tổng số nút: 10 nút
Quẻ số 24 : |::::: Địa Lôi Phục (復 fù)
71,100,000 88165 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
01255555518
Tổng số nút: 2 nút
Quẻ số 57 : :||:|| Thuần Tốn (巽 xùn)
16,650,000 55518 Vinaphone đầu số 0125
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888930
Tổng số nút: 10 nút
Quẻ số 24 : |::::: Địa Lôi Phục (復 fù)
16,200,000 88930 Vinaphone đầu số 08888
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
01255555538
Tổng số nút: 4 nút
Quẻ số 53 : ::|:|| Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)
16,200,000 55538 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 7/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
01244444401
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 14 : ||||:| Hỏa Thiên Đại Hữu (大有 dà yǒu)
9,000,000 44401 Mobifone đầu số 0124
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Mobifone Đặt mua
01296666661
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 31 : ::|||: Trạch Sơn Hàm (咸 xián)
34,200,000 66661 Vinaphone đầu số 01296
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888131
Tổng số nút: 3 nút
Quẻ số 46 : :||::: Địa Phong Thăng (升 shēng)
31,500,000 88131 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0814444441
Tổng số nút: 4 nút
Quẻ số 1 : |||||| Thuần Càn (乾 qián)
90,000,000 44441 Vinaphone đầu số 0814
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 7/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
01299999956
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 53 : ::|:|| Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)
15,030,000 99956 Vinaphone đầu số 01299
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888526
Tổng số nút: 1 nút
Quẻ số 46 : :||::: Địa Phong Thăng (升 shēng)
23,400,000 88526 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0849999997
Tổng số nút: 3 nút
Quẻ số 63 : |:|:|: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)
72,000,000 99997 Vinaphone đầu số 0849
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888816
Tổng số nút: 3 nút
Quẻ số 15 : ::|::: Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)
148,500,000 88816 Vinaphone đầu số 08888
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888167
Tổng số nút: 2 nút
Quẻ số 7 : :|:::: Địa Thủy Sư (師 shī)
71,100,000 88167 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 7/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0844444473
Tổng số nút: 2 nút
Quẻ số 40 : :|:|:: Lôi Thủy Giải (解 xiè)
13,500,000 44473 Vinaphone đầu số 0844
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888004
Tổng số nút: 2 nút
Quẻ số 24 : |::::: Địa Lôi Phục (復 fù)
45,000,000 88004 Vinaphone đầu số 08888
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
01666666353
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 50 : :|||:| Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng)
11,390,000 66353 Viettel đầu số 016
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6.5/10
Viettel Đặt mua
01255555524
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 61 : ||::|| Phong Trạch Trung Phu (中孚 zhōng fú)
11,700,000 55524 Vinaphone đầu số 0125
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
01299999974
Tổng số nút: 8 nút
Quẻ số 53 : ::|:|| Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)
16,200,000 99974 Vinaphone đầu số 01299
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
0888888184
Tổng số nút: 1 nút
Quẻ số 46 : :||::: Địa Phong Thăng (升 shēng)
90,000,000 88184 Vinaphone đầu số 088
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 7/10
Mệnh thổ 6.5/10
Vinaphone Đặt mua
01257777779
Tổng số nút: 9 nút
Quẻ số 27 : |::::| Sơn Lôi Di (頤 yí)
899,100,000 77779 Vinaphone đầu số 0125
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 7/10
Vinaphone Đặt mua
0888888329
Tổng số nút: 2 nút
Quẻ số 7 : :|:::: Địa Thủy Sư (師 shī)
28,800,000 88329 Vinaphone đầu số 08888
Mệnh kim 6.5/10
Mệnh mộc 6.5/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 6.5/10
Mệnh thổ 7/10
Vinaphone Đặt mua
01257777776
Tổng số nút: 6 nút
Quẻ số 26 : |||::| Sơn Thiên Đại Súc (大畜 dà chù)
135,000,000 77776 Vinaphone đầu số 012
Mệnh kim 6/10
Mệnh mộc 6/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 6/10
Mệnh thổ 6/10
Vinaphone Đặt mua
01299999926
Tổng số nút: 5 nút
Quẻ số 42 : |:::|| Phong Lôi Ích (益 yì)
16,200,000 99926 Vinaphone đầu số 0129
Mệnh kim 6/10
Mệnh mộc 6/10
Mệnh thủy 6.5/10
Mệnh hỏa 6/10
Mệnh thổ 6/10
Vinaphone Đặt mua

    Sim số đẹp lục quý giữa, Sim số đẹp đầu số, đuôi số đẹp Sim số đẹp lục quý giữa

    Nếu việc tra phong thủy, tìm kiếm,tra cứu thông tin gây khó khăn cho quý khách.Xin vui lòng liên hệ Hotline